• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/06/2023

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“ 15/2021) Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2023. godini, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava, na 9. elektroničkoj sjednici održanoj 2. lipnja 2023. godine, donosi
 
O D L U K U  o dodjeli financijskih sredstava za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2023. 
 
Članak 1.
Hrvatska komora arhitekata dodjeljuje financijska sredstva za poticanje projekata članova Hrvatske komore arhitekata u 2023. godini kako slijedi:
 
1. Hrvoje Bartulović, Izdavanje knjige „Arhitektonski natječaji u Splitu 2011.-2022.“ - 1.000,00 €
2. Veljko Armano Linta, Brošura: Regenerativna arhitektura, zadružno stanovanje i hrvatski otoci - 1.000,00 €
3. Petra Ivanišević Brzulja, izložba: arhitekt Vjekoslav Ivanišević - 650,00 €
4. Ivo Vojnović, izložba: Jerko Marasović - Renesansni čovjek - 1.000,00 €
5. Nika Keller, Riječki Metropolis - 1.000,00 €
6. Kristina Škrokov, Varteks – Tkanje Grada (prezentacija makete) - 1.000,00 €
7. Tihomir Jukić, Priprema i izdavanje knjige: Vizije razvoja EU gradova_Poželjna budućnost Zagreba? - 1.000,00 €
 
Članak 2.
Sa svakim odabranim prijaviteljem kojem su se odobrila financijska sredstva, Hrvatska komora arhitekata će sklopiti poseban ugovor u kojem će definirati međusobna prava i obveze.
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.