Okvir EU-a za javnu nabavu - Kako EU okvir javne nabave doprinosi postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i Strategije cirkularne ekonomije?

Objavljujemo studiju Okvir EU-a za javnu nabavu - Kako EU okvir javne nabave doprinosi postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i Strategije cirkularne ekonomije?

KLJUČNI ZAKLJUČCI

Postojeće direktive o javnim nabavama stupile su na snagu 2014. godine i omogućile su nacionalnim tijelima dovoljno fleksibilnosti za usklađivanje nabave sa socijalnim i ekološkim ciljevima. Međutim, javna tijela nisu dovoljno iskoristila mogućnosti korištenja strateških javnih nabava za uvođenje održivih, zelenih alata, prije nabave ili alata usmjerenih na inovacije. Postojanje jasnih Smjernica i alata od presudne je važnosti za pružanje pravne sigurnosti službenicima za javnu nabavu.

U tom pogledu, Europska komisija ima središnju ulogu i radi se na izradi smjernica i unaprijed pripremljenih rješenja. Međutim, potrebno je poduzeti daljnje aktivnosti za promicanje strateške javne nabave, posebno zelene javne nabave koja zahtijeva javnu nabavu s niskim udjelom ugljika, životnim ciklusom i kružnim pristupima. EU bi trebala povećati - zajedno s pružanjem pomoći i alata - broj obveznih zahtjeva za zelenom nabavom, bilo tehničkim specifikacijama u sektorskim direktivama ili delegiranim aktima za direktive o nabavi. Dobrovoljni pristup nije dovoljan. Države članice zauzvrat bi trebale profesionalizirati tijela za javnu nabavu i uspostaviti središnja tijela za nabavu ili nacionalne centre kompetencija. Za mnoge države članice postoji potreba za ulaganjem u profesionalizaciju, obuku i ICT alate radi općeg prihvaćanja strateških javnih nabava, a posebno u zelene javne nabave.

Cijelu studiju možete vidjeti ovdje