Otvoreno pismo Milanu Bandiću - Nacrt izmjena i dopuna GUPa Zagreba

Društvo arhitekata Zagreba, Hrvatska komora arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uputili su otvoreno pismo gradonačelniku Grada Zagreba, Milanu Bandiću vezano za Nacrt izmjena i dopuna GUPa Zagreba.

Otvoreno pismo možete u cijelosti pročitati ovdje.