Otvoreno pismo Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja RH vezano za GUP Grada Zagreba

Hrvatska komora arhitekata, zajedno s ostalih pet institucija i udruga koje okupljaju arhitekte, DAZ, UHU, UHA, HDKA i Af, uputila je otvoreno pismo Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja gdje ponovno upućuje Ministarstvo na zakonske i proceduralne propuste prilikom izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba

Dopis od 1. listopada 2019. godine upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

Ključne primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Zagreba u ponovnoj javnoj raspravi – skraćeni prikaz od 1. listopada 2019. godine

Dopis od 2. rujna 2019. godine Gradu Zagrebu, Uredu gradonačelnika

Rješenje Ureda gradonačelnika Grada Zagreba o zahtjevu za pristup informacijama od 10. rujna 2019. godine

Dopis gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj grada, Sektor za prostorno urbanističko planiranje od 14. kolovoza 2019. godine