Otvoreno pismo Saboru RH o statusu ovlaštenih krajobraznih arhitekata

Hrvatska komora arhitekata i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata duboko su zabrinuti mogućnošću da Sabor usvoji konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u dijelu u kojem se na drugačiji način od sadašnjeg regulira status ovlaštenih krajobraznih arhitekata.

Otvorenim pismom još jednom je Saboru RH upućena molba da prije glasovanja razmotre pitanje statusa ovlaštenih krajobraznih arhitekata.

Otvoreno pismo Hrvatske komore arhitekata i Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata