Podjela komorskih korporativnih iskaznica

Poštovani članovi,

Pozivamo Vas da prema dolje niže navedenom rasporedu u Vašem područnom odboru preuzmete korporativne komorske iskaznice.

Također, pozivamo i sve aktivne članove upisane u Imenik ovlaštenih arhitekata koji nisu podnijeli zahtjev za izradu korporativne komorske iskaznice za potrebe pristupa sustavu e-Dozvole da dođu i predaju zahtjev u navedeno vrijeme, a sve kako bi se što prije započela njihova izrada.

Članovi koji preuzimaju korporativne komorske iskaznice istu će moći preuzeti uz predočenje važeće osobne iskaznice, a članovi koji predaju zahtjev za izradu komorske korporativne iskaznice moraju sa sobom ponijeti kopiju osobne iskaznice u boji i uz predočenje važeće osobne iskaznice potpisati zahtjev ispred ovlaštene osobe.

Područni odbor Pazin, u Puli, Županijska komora u Puli, Carrarina 5, dana 14. siječnja 2020. godine, od 16,00 – 17,00 sati,

Područni odbor Rijeka, Rijeka, Društvo arhitekata Rijeka, Ulica Ivana Dežmana 2A, dana 15. siječnja 2020. godine, od 11,00 – 12,00 sati,

Područni odbor Karlovac, u Karlovcu, Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, Ul. Ivana Banjavčića 8, dana 15. siječnja 2020. godine u od 15,00 – 16,00 sati,

Područni odbor Varaždin, u Varaždinu, Hotel Varaždin, Kolodvorska 19, 23. siječnja (četvrtak) 2020. godine od 16,00 do 17,00 sati i u Bjelovaru, Hotel Central Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 2, 23. siječnja (četvrtak) 2020. godine, od 12,00 do 13,00 sati.

Područni odbor Dubrovnik, u Dubrovniku, sveučilišni Kampus Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, predavaonica br. 119. 1. kat, dana 24. siječnja 2020. godine od 16,00 - 18,00 sati.

Termini za preuzimanje korporativne komorske iskaznice za ostale područne odbore koji nisu navedeni biti će uskoro objavljeni.

Molimo pratite obavijesti HKA.