Ponavljanje izbora za člana Skupštine iz Područnog odbora Zagreb

Za Skupštinu Hrvatske komore arhitekata, u Područnom odboru Zagreb biralo se 27 članova.

Nakon završenog glasanja utvrđeno je da za 27. člana, dva kandidata: Maja Huljev Ton iz Zagreba i Tihomil Matković iz Zagreba, imaju isti broj glasova, a kako nisu postigli dogovor koji od kandidata će postati član Skupštine Komore, izbori se ponavljaju sukladno članku 17. stavak 2. Pravilnika o izborima HKA.

Obavještava se članstvo kako će se ponovljeno glasanje u Područnom odboru Zagrebu, izborom između kandidata: Maja Huljev Ton iz Zagreba i Tihomil Matković iz Zagreba odvijati u periodu od 10. veljače 2020. do 24. veljače 2020. godine.

Glasački listić, da bi bio valjan mora biti popunjen sukladno uputama na glasačkom listiću, dakle  mora biti:

  • zaokružen redni broj ispred 1 (jednog) kandidata,
  • ovjeren pečatom člana Komore koji glasa i
  • pravovremo dostavljen u Komoru, odnosno najkasnije do ponedjeljka 24. veljače 2020. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.

Glasački listići bit će dana 4. veljače 2020. godine poslani na adrese članova PO Zagreb kako bi ih zaprimili na vrijeme i mogli ostvariti pravo glasanja od 10. – 24. veljače 2020. godine

Glasački listić možete i osobno donijeti i ubaciti u glasačku kutiju u prostorijama Komore.

Valjani glasački listići će biti oni koji su ispravno popunjeni i koji su pristigli u Komoru u periodu od 10. veljače 2020. godine od 8,00 sati pa do ponedjeljka 24. veljače 2020. godine do 15,00 sati.

Glasački listići koji će prispjeti u Komoru eventualno ranije ili kasnije od naznačenog roka bit će nevažeći.

Rezultati glasanja bit će objavljeni, sukladno članku 14. Pravilnik o izborima, u roku od 48 sati po isteku roka za dostavu popunjenih glasačkih listića.

 

Izborno povjerenstvo