• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

28/02/2023

Popis zakona i propisa koji su sastavni dio izjave projektanta

Hrvatska komora arhitekata, kako bi olakšala stručni rad naših članova, od sada omogućava svojim članovima dostupnost aktualnog popisa svih posebnih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje. 
Popis posebnih propisa je od sada dostupan u word formatu, kako bi ga kolege jednostavno mogli koristiti i upotrijebiti u svojim projektima. Sustavno će biti obnavljan kao i dosadašnja baza zakona i propisa, te time vjerodostojan za korištenje u projektiranju i stručnom nadzoru građenja.
 
Predmetni popis zakona i propisa kreiran je kao sastavni dio izjave projektanta sukladno čl. 128. st. 3 Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) odnosno izjave glavnog projektanta/projektanta sukladno čl. 70. st 1, t. 1. i 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a time i sastavni dio idejnog odnosno glavnog projekta.
Predmetni popis se sastoji od dva dijela - OPĆEG DIJELA i POSEBNIH PROPISA. 
 
OPĆI DIO sadrži popis zakona, propisa i normi koje sadrži većina projekta građevina, kao što su propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje, energetske učinkovitosti, zaštite na radu i zaštite od požara. 
POSEBNI PROPISI KOJIMA SE UREĐUJU ZAHTJEVI I UVJETI ZA GRAĐEVINU sadrže dodatne zakone i druge propise karakteristične za pojedine vrste građevina.
 
Iz OPĆEG DIJELA potrebno je preuzeti samo zakone i propise koji se odnose na projektiranu građevinu te izbrisati nepotrebne, odnosno one koji nisu bitni, odnosno koji se ne odnose na projektiranu građevnu.
Zakonima i propisima iz OPĆEG DIJELA potrebno je dodati samo one zakone i propise iz POSEBNIH PROPISA koji su od važnosti za projektiranu građevinu.