Potpisivanje projekata s eOI produljeno do 31. svibnja 2020. godine i produljen rok eKonferencije na 30 dana

Poštovani članovi HKA,

Temeljem inicijative Hrvatske komore arhitekata te zajedničkog dopisa sve četiri komore u graditeljstvu,  poslanog dana 13. ožujka 2020. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo je produljenje roka korištenje osobnih iskaznica - eOi u sustavu e-dozvola, kako bi se, u ovim izvanrednim okolnostima, omogućilo svim članovima komora nastavak rada u sustavu e-dozvole do preuzimanja i aktiviranja korporativnih iskaznica -  KiD-a.

Napominjemo da smo sa AKD-om uspjeli dogovoriti mogućnost slanja KiD-a, iskaznice i pina, poštom. Sa slanjem istih započeli smo dana 16. ožujka 2020. godine, kako je i bilo navedeno u Glasilu koji smo Vam poslali 13. ožujka 2020. godine.

Pored odgode uporabe isključivo KiD-a, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Odluku o produljenju trajanja e-konferencije, sa 15 na 30 dana.

Niže su Vam dostupne Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Odluka Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o produljenju eOI možete pročitati u cijelosti ovdje.

Odluku Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o produljenju roka eKonferencije možete u cijelosti pročitati ovdje.