Potpora Saveznoj komori Njemačke i Vladi SR Njemačke u postupku pred Europskom komisijom u vezi obrane Cjenika naknada za usluge arhitekata i inžinjera (HOAI)

Poštovane kolegice i poštovani kolege, članovi Hrvatske komore arhitekata,

Obzirom na važnost koju tema cijena arhitektonskih usluga ima za svakodnevnu poslovnu praksu arhitekata u Hrvatskoj, nastavno Vas obavještavam o aktivnostima koje je Hrvatska komora arhitekata proteklih mjeseci poduzela sa svrhom podrške Saveznoj komori Njemačke, odnosno Vladi SR Njemačke u obrani jedinog u EU još važećeg Cjenika naknada za usluge arhitekata i inženjera (HOAI).

Naime, Europska komisija podnijela je u lipnju ove godine tužbu Sudu Europske unije protiv SR Njemačke, tvrdeći kako obvezujuće minimalne i maksimalne naknade za usluge arhitekata i inženjera nisu usklađene s europskom Direktivom o uslugama. Smatraju kako još uvijek važeći njemački Cjenik naknada za usluge arhitekata i inženjera (HOAI) otežava pravo na poslovni nastan i tako onemogućuje arhitektima i inženjerima iz država članica EU-a otvaranje arhitektonskog ili inženjerskog ureda u Njemačkoj (napominjemo: arhitekti koji svoje usluge nude u Njemačkoj, a posluju u svojoj matičnoj državi, nisu ni obvezni primjenjivati ove cijene, jer se odredbe Cjenika primjenjuju isključivo na rezidente).

Njemačka vlada ne slaže se s pravnim mišljenjem Europske komisije, te smatra kako su prepreke koje arhitekte sprječavaju u pružanju usluga drugačije prirode, kao što su npr. nedovoljno poznavanje jezika ili manjkavo poznavanje zakona o planiranju i gradnji.

Dana 28. lipnja 2017. godine Sud Europske unije dostavio je njemačkom Federalnom ministarstvu gospodarstva i energetike tužbu Europske komisije u kojoj tvrdi da obvezujuće minimalne i maksimalne naknade HOAI-a nisu usklađene s europskim zakonodavstvom, a naročito s člankom 15. EU Direktive o uslugama (Direktiva 2006/123/EC) te da predstavljaju povredu prava na poslovni nastan.

Hrvatska komora arhitekata ne slaže se s mišljenjem Europske komisije i snažno podržava Saveznu komoru Njemačke i Vladu SR Njemačke u predmetnom postupku!

Kako prema Statutu Europskog suda zemlje članice i institucije EU-a, u koje spada i Hrvatska, imaju pravo intervenirati u slučajevima koji se vode pred Sudom, Hrvatska komora arhitekata zahtjevala je od relevantnih hrvatskih institucija podršku njemačkoj vladi u ovom postupku čiji ishod je bitan i za poslovnu praksu arhitekata u Hrvatskoj, pri čemu su im dostavljene i informacije o mehanizmu intervencije.

Hrvatska komora arhitekata zatražila je od Vlade Republike Hrvatske da u ime hrvatskih arhitekata pruži podršku Vladi Savezne Republike Njemačke u obrani njemačkog Cjenika naknada za usluge arhitekata i inženjera u postupku koji se vodi pred Sudom Europske unije. Međutim, nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije podržalo ovu inicijativu jer smatra da uključivanje Hrvatske u tužbu koju je Europska komisija podigla protiv Njemačke pred europskim sudom može dovesti Hrvatsku u nepovoljan položaj u odnosu na ispunjenje zahtjeva iz EU Direktive o uslugama. Ovaj stav Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja iskazalo je na traženje nadležnog Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Radi potpunog informiranja dopise oba ministarstva dostavljamo Vam u privitku.

Hrvatska komora arhitekata ne slaže se s ovim stavovima nadležnih Ministarstava RH te smatra kako njemački Cjenik naknada za usluge arhitekata i inženjera (HOAI) čini transparentnima opseg usluga i naknada arhitektonskih usluga te na taj način upravo olakšava hrvatskim arhitektima pristup njemačkom tržištu. Cjenik je ključan za održavanje kontrole kvalitete, za zaštitu potrošača u Njemačkoj, za očuvanje gospodarske strukture arhitektonskih biroa, pri čemu ni ne postoje nikakvi dokazi da minimalne naknade onemogućuju arhitekte iz drugih zemalja u pružanju prekograničnih usluga. 

Borba SR Njemačke za zadržavanje Cjenika pravna je borba i svih nas arhitekata iz drugih država članica EU za ponovno vraćanje i naših cjenika u pravni sustav! Nadamo se i vjerujemo da će SR Njemačka uspjeti dokazati da postojanje Cjenika nije diskriminirajuće za pristup njemačkom tržištu arhitektonskih usluga te da je reguliranje cijena usluga unutarnje pitanje država članica EU!

Za sva potrebna dodatna pojašnjenja vezano uz ovaj sudski postupak kao i za sva ostala pitanja iz djelokruga rada Hrvatske komore arhitekata stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

 

MGIPU-MVIEP-dopis HKA - Postupak pred sudom EU-mišljenje

MGIPU-postupak pred sudom EU

MVIEP-mišljenje-potpora Vladi Savezne Republike Njemačke