Povoljnije kotizacije za Dane arhitekata 2.0. produljene do 9. travnja 2018. godine!

Povoljnije kotizacije za prijave do 9. travnja 2018. godine!

Kotizacija za sudjelovanje iznosi:

- za rane prijave i uplate do 9. travnja 2018. godine: za sudionika 1.200,00 kuna + PDV (1.500,00 kn), za osobu u pratnji 800,00 kuna + PDV (1.000,00 kn)

- za prijave i uplate od 10. travnja do 27. travnja 2018. godine: kotizacija za sudionika iznosi 1.500,00 kn + PDV (1.875,00 kn), za osobu u pratnji 1.000,00 kn + PDV (1.250,00 kn)

PRIJAVA NA DANE ARHITEKATA 2.0