Poziv članovima za preuzimanje korporativne komorske iskazice

Poštovani članovi,

Pozivamo Vas da prema dolje niže navedenom rasporedu u Vašem područnom odboru preuzmete korporativne komorske iskaznice.

Također pozivamo i sve aktivne članove upisane u Imenik ovlaštenih arhitekata koji nisu podnijeli zahtjev za izradu korporativne komorske iskaznice za potrebe pristupa sustavu e-Dozvole da dođu i predaju zahtjev u navedeno vrijeme, a sve kako bi se što prije započela njihova izrada.

Članovi koji preuzimaju korporativne komorske iskaznice istu će moći preuzeti uz predočenje važeće osobne iskaznice, a članovi koji predaju zahtjev za izradu komorske korporativne iskaznice moraju sa sobom ponijeti kopiju osobne iskaznice u boji i uz predočenje važeće osobne iskaznice potpisati zahtjev ispred ovlaštene osobe.

Područni odbor Pazin, u Puli, Županijska komora u Puli, Carrarina 5, dana 02. prosinca 2019. godine, od 16,00 – 18,00 sati,

Područni odbor Rijeka, Rijeka, Društvo arhitekata Rijeka, Ulica Ivana Dežmana 2A, dana 03. prosinca 2019. godine, od 10,00 – 12,00 sati,

Područni odbor Karlovac, u Karlovcu, Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, Ul. Ivana Banjavčića 8, dana 03. prosinca 2019. godine u od 16,00 – 18,00 sati,

Područni odbor Varaždin, u Varaždinu, Hotel Varaždin, Kolodvorska ulica 19, dana 04. prosinca 2019. godine od 17,00  - 19,00 sati,

Područni odbor Osijek, u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, dana 06. prosinca 2019. godine od 16,00 – 18,00 sati,

Područni odbor Dubrovnik, u Dubrovniku, sveučilišni Kampus Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41, predavaonica br 119. 1. kat,  dana 06. prosinca 2019. godine od 16,00 – 18,00 sati.

Područni odbor Zadar, u Zadru, Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2, 1. kat.dana 09. prosinca 2019. godine od 14,00 – 16,00 sati,

Područni odbor Split, u Splitu Društvo arhitekata Split, Ul. Ante Starčevića 24/C, dana 9. prosinca 2019. godine od 18,00 – 20,00 sati,

Područni odbor Zagreb, u Zagrebu, Chromosov toranj, 2. kat prostorije Tajništva, Ulica grada Vukovara 271, radnim danom od 8,00 – 16,00 sati,