Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Dana 18. ožujka 2020. godine u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.