• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

09/02/2024

Preminula je arhitektica Đurđica Lipovščak (1942. - 2024.)

Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac  Vas poziva na komemorativni skup u spomen na nedavno preminulu kolegicu i prijateljicu Đurđicu Lipovšćak.
 
Đurđica Lipovšćak je bila arhitektica, urbanistica, autorica mnogih zgrada u Karlovcu, ali i šire, poput Hotela "Korana", Doma Oružanih snaga Hrvatske vojske, hotelsko-turističkog kompleksa u Topuskom i niza drugih.
 
Rođena je u Petrinji 20. studenog 1942., a maturirala je na Gimnaziji Karlovac. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je kasnije postala magistrica znanosti. Svoju profesionalnu karijeru započinje u projektnom birou "AGI-46", a sve do 1989. kada postaje direktorica Zavoda za prostorno planiranje, katastar i geodetske poslove grada Karlovca. Bila je članica komisije za određivanje urbanističkih uvjeta u Karlovcu i Savjeta izdavačke djelatnosti Saveza arhitekata Hrvatske, današnje UHA-e.
 
Jedan je od pokretača ponovnog aktiviranja Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac gdje je i osam godina bila predsjednica. To je razdoblje u kojem je Društvu priskrbila prostorije u Banjavčićevoj 8, gdje se DAGGK nalazi i danas. 
 
Svoj cijeli radni vijek je posvetila Karlovcu i Topuskom o kojem je napisala čak dvije knjige: "Topusko – put kroz milenije" te "Nazor i Topusko", te je zadužila struku i zajednicu svojim radom i angažmanom.
 
Komemorativni skup će se održati u četvrtak 15. 2. 2024. u 17:00 u Velikoj vijećnici Grada Karlovca u Banjavčićevoj ulici 9.
 
Obitelji izražavamo iskrenu sućut!
 
 
Fotografija: aktivirajkarlovac.net