Preminuo je Zlatko Uzelac (1953. - 2021.)

Zlatko Uzelac, povjesničar umjetnosti i konzervator, iznenada je preminuo u Zagrebu.
 
Diplomirao je povijest umjetnosti 1982. godine pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te interdisciplinarni studij urbanizma (paralelni studij na Filozofskom i Arhitektonskom fakultetu).
 
Od 1981. do 1983. bio je kustos u muzeju u Požegi, od 1983. do 1986. radio je kao urbanist u projektnom birou, a od 1986. do 1989. konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.
 
Kao znanstveni istraživač u Institutu za povijest umjetnosti od 1990. do 2000. godine vodio je izradu urbanističko-konzervatorske studije povijesne jezgre Požege, a od 1996. do 1999. projekt obnove tvrđave u Slavonskom Brodu.
 
Sudjelovao je u izradi različitih projekata. Organizirao je izložbu o blagu crkve sv. Lovre u Požegi i potaknuo nastavak tada zapostavljenih radova na obnovi crkve, te pokrenuo i koncipirao proces obnove kompleksa dvorca u Kutjevu. U Požegi je na pročelju crkve sv. Duha otkrio i valorizirao romanički portal iz 13. st.
 
Pohađao je poslijediplomski doktorski studij urbanizma na Arhitektonskom fakultetu (1998.–2000.) i stručne urbanističke seminare u Helsinkiju i Berlinu 2002. (stipendija USA Aid).
 
Od 2000. do 2004. bio je pomoćnik za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja RH te ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Republike Hrvatske od 2002. godine. Vodio izradu prvog Izvješća o stanju u prostoru RH. Od 2004. do 2012. radio je kao urbanist u projektnom birou te vodio izradu studija i projekte obnove baroknih fortifikacija u Koprivnici i Osijeku.
 
Godine 2012. bio je pomoćnik ministrice za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture RH, a od 2014. do umirovljena ponovno zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, kao voditelj programa i javnih komunikacija.
 
Od 2018. godine član je istraživačkog tima na znanstvenom projektu „Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije“, koji se provodi uz podršku Hrvatske zaklade za znanost.
 
Godišnju nagradu „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske primio je 2008. godine za dugogodišnji znanstveno-istraživački i konzervatorski rad te doprinos struci obnovom Tvrđave u Slavonskom Brodu, a posebno za rekonstrukciju tvrđavske crkve sv. Ane.
 
Autor je više studija, znanstvenih i stručnih radova te projekata obnove baroknih fortifikacija i urbanističkih povijesnih cjelina, prvenstveno vezanih za baroknu te srednjovjekovnu baštinu Slavonije.
 
Izlagao je na više znanstvenih i stručnih skupova, te održao veći broj javnih predavanja, napose o valorizaciji i problemima obnove baroknih gradova-tvrđava.
 
 
Obitelji izražavamo iskrenu sućut.
 
 
izvor: IPU
fotografija: vizkultura