• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

31/01/2023

Promjena sjedišta Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska komora arhitekata je 29. prosinca 2022.g., potpisivanjem kupoprodajnog ugovora s tvrtkom Stimar nekretnine d.o.o. od nje kupila 416,85 m² poslovnog prostora u Zagrebu, u Chromosovom tornju, Ulica grada Vukovara 271 na IV. katu, a dosadašnji poslovni prostor na II. katu od 211,725 m2 prodala Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije koji sada sa sadašnjim poslovnim prostorom HKOIG-a čine jednu cjelinu. 

Kupoprodajni ugovor potpisan je na temelju odluke Skupština Komore, koja je donesena na 5. sjednici održanoj 23. studenoga 2022. godine.  O ovoj odluci postignut je konsenzus svih nadležnih tijela Komore, pa su odluku podržali Upravni i Nadzorni odbor Komore. Prije donošenja odluke, HKA je provela analizu kratkoročnih i dugoročnih financijskih i operativnih projekcija vezanih uz ovu odluku. 

Ovim povećanjem poslovnog prostora omogućit će se prenamjena jednog njegovog dijela u veću dvoranu u kojoj će se održavati stručne edukacije iz Programa stručnog usavršavanja, veći sastanci te sjednice Skupštine HKA-a. Do sada se za takve svrhe koristila i unajmljivala konferencijska dvorana Chromosovog tornja koja je sada zbog imovinsko-pravnog spora dugoročno nedostupna. Jedan od argumenata za ovu poslovnu odluku bio je da se tako, u uvjetima povećane inflacije, očuva vrijednost kapitala koji je HKA akumulirala.

Dio prostorija, poput hodnika, sanitarnog čvora, čajne kuhinje i sobe za sastanke, HKA je do sada vlasnički i korištenjem dijelila s HKOIG-om, a novi prostor na IV katu, bit će cjelovito u vlasništvu HKA. U novi prostor će se preseliti kompletna arhiva HKA-a  za što se trenutno unajmljuje dodatni prostor.

HKA tako ostaje uz ostale inženjerske komore (HKIG, HKOIG, HKIS i HKIE) koje također imaju svoja sjedišta u Chromosovom tornju.

Poslovanje HKA u novom prostoru počet će 6. veljače 2023. godine.

Zbog tehničkih zahvata preseljenja telefonske i IT mreže moguća je otežana komunikacija putem telefona u petak, 3. veljače i ponedjeljak 6. veljače, pa članove molimo da komunikaciju s HKA-om vrše putem e-maila na arhitekti@arhitekti-hka.hr.