Prostorno planiranje nakon potresa - hitne planske mjere na području Sisačko-moslavačke županije

U sklopu intenzivnih aktivnosti Hrvatske komore arhitekata kojima se nastoji dati doprinos obnovi i revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije održan je mrežni seminar  Prostorno planiranje nakon potresa - hitne planske mjere na području Sisačko-moslavačke županije. Skup je za temu imao geološke procese koji su se aktivirali potresom, uvođenje hitnih planskih mjera koje je potrebno ugraditi u postojeće prostorne planove te prijedloge za cjelovitu plansku obnovu naselja nakon potresa. Mrežni seminar održan je 31. ožujka 2021. godine a pratilo ga je oko 250 sudionika.

Uvodna predavanja održali su prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zavoda za geologiju i geološko inženjerstvo, Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., predsjednica Udruge hrvatskih urbanista te Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., predsjednica Hrvatske komore arhitekata.

U predavanju prof.dr.sc. Snježane Mihalić Arbanas Geološki procesi aktivirani potresom i geološki podaci koji su potrebni za civilnu zaštitu i obnovu dan je uvod u geološke procese (klizišta, urušne vrtače, likvefakcije) koji su nakon potresa postali nova ograničenja za korištenje prostora. U predavanju je izložen i pregled osnova inženjerske geologije te način izrade i prikaza karata posebnih uvjeta i ograničenja za gradnju u odnosu na geohazarde.

Sandra Jakopec je u svojem predavanju Implementacija mjera u prostorne planove u postupku izrade iznijela planske mjere koje će se ugraditi u prostorne planove na potresom pogođenom području koji su trenutno u postupku izrade. Iako je izrada izmjena i dopuna postojećih prostornih planova uređenja Siska, Petrinje i Gline te prostornog plana Sisačko-moslavačke županije započela prije potresa u njih je sada potrebno ugraditi planske mjere osobito u odnosu na nova ograničenja koja proizlaze iz aktiviranih geoloških procesa.

Predavanje Rajke Bunjevac pod nazivom Definiranje djelotvornog koncepta organizirane obnove - Program obnove naselja bilo je usmjereno na potrebu osmišljavanja i provedbe sveobuhvatne planske obnove potresom pogođenog područja. Naime, nakon brzih statičkih pregleda daljnja analiza trebala bi biti usmjerena na sustavne prostorne analize naselja i donošenje planskih mjera obnove što bi trebalo uključivati interventne programe obnove, programe cjelovite obnove naselja te akcijske planove obnove povijesnih sredina.

U drugom dijelu seminara uslijedila je panel diskusija u kojoj je uz predavače sudjelovala i Margita Malnar, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Zavoda za prostorno uređenje SMŽ. Diskusiju je moderirao Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA.

U diskusiji je istaknuto:

- hitne planske mjere koje će se ugraditi u planove koji su trenutno u postupku izmjena i dopuna planova samo su hitne mjere kako bi se osigurao minimum pretpostavki za sigurnu gradnju,

- prostorni planovi regionalne i lokalne razine su zastarjeli, a karte ograničenja za gradnju temelje se na starim podacima i trebati će ih revidirati,

- analitičke i prognostičke mogućnosti geološkog inženjerstva su se u zadnjih dva desetljeća snažno razvile, a novi podaci (karte podložnosti, detaljne karte i mikrozoniranje) trebaju biti podloga za novu generaciju prostornih planova,

- potrebno je kontinuirano raditi i na razvoju standarda izrade planova osobito u odnosu na korištenje podataka, izradu karata ograničenja i razvoj planskih mjera u suradnji prostornih planera i geologa,

- obnova i revitalizacija potresom pogođenih područja treba se provoditi imajući u vidu cjelovitu obnovu naselja a ne samo obnovu pojedinačnih zgrada,

- potrebno je razvijati učinkovite metode cjelovite obnove koja uključuje interventne programe obnove te programe cjelovite obnove naselja,

- posebnu pažnju potrebno je posvetiti planiranju obnove povijesnih cjelina gdje je nužno cjelovito prostorno sagledavanje zahvata u prostoru u suradnji prostornih planera, konzervatora i projektanata.

 

Predavanja u pdf-formatu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

prof. dr.sc. Snježana Arbanas Mihalić

Sandra Jakopec

Rajka Bunjevac

 

Predavanja i panel diskusiju izvolite pogledati na našem you-tube kanalu.

prof. dr.sc. Snježana Arbanas Mihalić

Sandra Jakopec

Rajka Bunjevac

panel diskusija