Prva sjednica Stručnog savjeta za obnovu potresom pogođenih područja

Jučer je u Zagrebu održana prva sjednica Stručnog savjeta za obnovu kojeg je osnovala Vlada RH temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Sukladno odluci, Stručni savjet bi trebao obavljati savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi ovoga Zakona.

Arhitektonske institucije i organizacije na sjednici Savjeta predstavljali su prof. dr. sc. Bojan Baletić, dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba i Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata. U diskusiji o prezentiranom Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom jasno su artikulirane primjedbe arhitektonske zajednice.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Rajka Bunjevac je u svojoj raspravi ponovila ranija stajališta arhitektonske struke kako Zakonom o obnovi od potresa nije predviđena urbana obnova gradskoga tkiva već samo popravak građevinskog fonda, a procedure provedbe ostavljene su za programe mjera. Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomil Matković naveo je da kako bi program mjera bio životan i provediv, potrebno je prvo obnavljati stanovanje i osigurati povratak građana u domove, a zatim se posvetiti javnim zgradama.

Sada se ista problematika nastavila i kroz prezentirani Prijedlog Programa mjera koji nije definirao operativne procedure provedbe te nije osigurao stručno tijelo koje će iste provoditi. Također, prioriteti u provedbi usmjereni su prvenstveno na javne objekte, a obnova stambenih zgrada je stavljena tek na treću razinu prioriteta što odugovlači provedbu i povratak stanovnika u svoje domove.

Nužno je jasno definirati sve procedure i odgovornosti pojedinih dionika, osigurati jednostavnost prijava građana za obnovu zgrada, te potaći izradu kvalitetnih projekata kako bi se osigurala kvalitetna izvedba radova na obnovi, uz stručnu i transparentnu kontrolu utrošenih sredstava.