Rušenje zgrade robne kuće Petrinjka - Apel građanima Petrinje, stručnim te nadležnim institucijama u RH

Kako su kolege, grupa arhitekata i inženjera, Antun Gajšek, dipl.ing.arh., Davor Salopek, dipl.ing.arh., Domagoj Vuković, dipl.ing.arh. i Ivan Vuković, dipl.ing.građ., danima razgovorali s nadležnim institucijama da se uvaži njihovo stručno mišljenje vezano uz rušenje robne kuće Petrinjka, kao prve od dvije zgrade koje će se u Petrinji nakon potresa uklanjati, u cijelosti prenosimo njihov Apel.
Rušenje predmetne zgrade je već krenulo te fotografija koju objavljujemo potvrda je današnje situacije na terenu. 
Apel struke upućen građanima Petrinje, stručnim te nadležnim institucijama u cijelosti možete vidjeti ovdje.

Fotograf: Robert Loher