Sastanak s predstavnicima izaslanstva stručnjaka Ministarstva za industriju, poduzetništvo i trgovinu Republike Kosovo

U Hrvatskoj komori arhitekta 13. rujna 2022. održan je sastanak s predstavnicima izaslanstva stručnjaka Ministarstva za industriju, poduzetništvo i trgovinu Republike Kosovo (MIET) u sklopu studijskog posjeta koji se od 12. do 16. rujna 2022. godine održava u Zagrebu.
 
Studijski posjet se organizira u sklopu Twinning projekta KS/16/IPA/FI/01/20 „Pomoć za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – Direktiva EU o uslugama 2006/123/EZ“ koji financira Europska unija. Projekt predstavlja partnerstvo Republike Hrvatske i SR Njemačke čiji je cilj potpora Republici Kosovo u implementaciji Direktive 2006/123/EZ. Predviđeno je da u navedenom studijskom posjetu sudjeluju institucije nadležne za provedbu Direktive o uslugama u RH odnosno za praćenje usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s EU acquis-jem.
Na konstruktivnom sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatske komore arhitekata, Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.