Smjernice za zgrade gotovo nulte energije Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

U svrhu informiranja opće i stručne javnosti o projektiranju i gradnji zgrada gotovo nulte energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Smjernice za zgrade gotovo nulte energije.

Smjernice su namijenjene onima koji kreću u gradnju zgrada nakon 31. prosinca 2019. godine, ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje.

Više o sjmjernicama na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH:

https://mgipu.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/smjernice-za-zgrade-gotovo-nulte-energije/10502