Sretan Božić i Nova Godina

Poštovani članovi HKA, drage kolegice i kolege, 

Prije svega želim Vas srdačno pozdraviti te kao što je običaj u ovo predblagdansko vrijeme uputiti Vam par riječi.

Čitajući čestitke prethodnih godina odlučila sam ove godine, budući da kao predsjednica ulazim u zadnju godinu četverogodišnjeg mandata, obratiti Vam se malo neformalnije, gotovo bih rekla neslužbenije. Iz tog razloga neću nabrajati sve što smo kao Komora obavljali u administriranju struke i u provođenju javnih i zakonom određenih ovlasti. Koncentrirala bih se na ono što nas sve kao pripadnike struke zanima: poboljšanje našeg zakonodavnog, profesionalnog i organizacijskog statusa. 

Obraćam Vam se stoga i kao kolega arhitekt koji, kao i većina Vas, nije zadovoljan zakonodavnim statusom niti društvenim položajem arhitektonske, pri tome naravno podrazumijevam i urbanističke, struke u hrvatskom društvu.

Što smo kao Komora arhitekata, kao institucija koja je najodgovornija za poboljšanje našeg statusa napravili u prethodnoj godini?

Upravo o tome Vam želim reći par riječi, a prvenstveno o tome što činimo radi poboljšanja zakonodavnog okvira u kome djelujemo.

Postupanje Komore vezano uz zakonodavstvo, prije svega mene kao predsjednice, radi se na drugačiji način nego prije. Tri su temeljna načina drugačijeg pristupa zakonodavstvu:

Oko zajedničkih interesa vezano za zakonodavstvo, našom inicijativom, okupili smo sve inženjerske komore. Prema Ministarstvu sada nastupamo zajedno kao predstavnici ukupno 15.000 ovlaštenih inženjera koji dijele isti zakonodavni i profesionalni status. Pri tome nikada nismo zaboravili da prvenstveno zastupamo arhitekte i Hrvatsku komoru arhitekata. 

Javno nastupamo, javno komuniciramo i javno prozivamo Ministarstvo za nedopušten način kreiranja zakona bez sudjelovanja struke.

Ističemo tehnički, sigurnosni, okolišni, pravni i javnointeresni aspekt djelovanja arhitektonske profesije. 

Ovakav pristup, koji do sada nije bio primjenjivan, dao je konkretne rezultate. Podsjetiti ću Vas da smo u ovom mandatu "vratili" izvedbeni projekt u Zakon o gradnji, te da smo idejni projekt vratili na "mala vrata", dajući stručno mišljenje da je izraz koji koristi zakon "grafički prikaz" po našem stručnom mišljenju Idejno rješenje. Stručno Mišljenje Komore možete vidjeti na poveznici: https://www.arhitekti-hka.hr/files/file/pdf/2017/Tumacenje%20pojma%20Graficki%20prikaz.pdf

Nadalje, Izmjenama Zakona o prostornom uređenju utvrđeno da se lokacijska dozvola može ishoditi za bilo koji zahvat u prostoru, što je bitno jer to znači i izradu Idejnog projekta.

Dana 14. prosinca 2018. godine u Saboru su usvojene Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u kojima su prihvaćeni svi zahtjevi Komore. Jedino, na žalost, nije prihvaćen zahtjev vezan uz ovlaštene krajobrazne arhitekte. Ove izmjene biti će uskoro objavljene u Narodnim novinama, a u njima je jasno utvrđeno da projektantski nadzor može obavljati samo projektant glavnog projekta te da arhitektonska struka može izrađivati i projekt izvedenog stanja. Važno je da smo doslovce prije sjednice Vlade iz Prijedloga Zakona uspjeli "izbaciti" svaku mogućnost da stručni nadzor nad radom članova Komore može obavljati Ministarstvo.

Kao "glavni pregovarač" s Ministarstvom mogu reći da je pregovaranje bilo iznimno teško. Primjenjujući opisani drugačiji pristup, te upornim argumentiranjem i zalaganjem, uspjeli smo zaštititi interes naše profesije, prvenstveno vezano uz projektantski nadzor! Vezano uz ove Izmjene i dopune Zakona poslati ćemo Vam posebno glasilo HKA. Nadalje, Ministrica kulture donijela je Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U njemu je prihvaćen zahtjev Komore da se suglasnost za obavljanje poslova na zaštiti kulturnih dobara izdaje trajno, što znači da nema više petogodišnjeg obnavljanja suglasnosti. Pravilnik možete vidjeti na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_11_98_1896.html

Iznimno smo bili angažirani i oko donošenja novih Uzanci o građenju gdje smo dali niz primjedbi. Uzance nisu još usvojene. Također, očekujemo ovih dana da će Ministar graditeljstva i prostornog uređenja donijeti Odluku o  određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju kojom je detaljnije razrađen princip propisivanja i vrednovanja kvalitete u javnim nabavama arhitektonskih i inženjerskih usluga. „Radni materijal“ možete vidjeti na poveznici https://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/odluka-o-odredivanju-relativnih-pondera-za-arhitektonske-i-inzenjerske,3461.html

Trenutno smo najviše angažirani oko pojednostavljenja procedura i „papirologije“ za ishođenja dozvola te zaustavljanja prijedloga Ministarstva da se ukinu imenici voditelja građenja i voditelja radova.  

U sljedećem tromjesječju očekuju nas Izmjene i dopune Zakona o gradnji. Vaše primjedbe, prijedloge i sugestije vezano uz naznačene teme, ali i sve druge, molim dostavite što prije. 

I ovom putem želim zahvaliti svim odborima, radnim skupinama i povjerenstvima HKA te mojoj zamjenici koji su tijekom 2018. godine aktivno radili za dobrobit struke, prvenstveno po pitanju zakonodavstva. 

Vjerujte da sam kao predsjednica Komore duboko svjesna nezadovoljstva struke, teškog položaja arhitekata na tržištu. Svjesna sam i različitih stručnih, profesionalnih, aktivističkih i populističkih glasova i poruka koje dolaze iz arhitektonske zajednice i koji na to upozoravaju. Sve ih pažljivo slušam i sve što je moguće u okviru zakonskih ovlasti Komore, radimo. Budimo svjesni da ako se sami ne založimo za sebe, ako se sami ne budemo borili za svoja prava, nitko to neće učiniti umjesto nas. Stoga: budimo i konkretno aktivni u radu svih oblika organiziranja arhitekata, od lokalnih društava, do Komore. Vrlo ću otvoreno reći da smo kao Komora pomagali i pomažemo niz projekata i aktivnosti lokalnih društava arhitekata, a u proteklom periodu sve nesuglasice s UHA smo riješili. Dapače, Komora je ove godine značajno financijski pomogla obilježavanje 140 godina postojanja UHA koje je bila obilježeno u okviru Zagrebačkog salona. Stoga, i ovim putem još jednom apeliram na jedinstvo arhitektonske zajednice, nemojmo biti atomizirani, podijeljeni, izolirani.

Njegujmo i unapređujmo komorsko organiziranje, ne ugrožavajmo ga i ne destabilizirajmo. Ako su potrebne kadrovske promjene, provedimo ih, ali ne ugrožavajmo komorski sustav. Biti će nam onako u strukovnom organiziranju kako si sami uredimo. Nastavimo s daljnjom izgradnjom naše zajedničke Komore kao, činjenično se pokazalo, najstabilnijeg sustava organiziranja arhitekata u Hrvatskoj. Promjene i poboljšanja tog sustava u narednom periodu su nužni. Najučinkovitiji način promjene i poboljšanja sustava su svakako izbori za tijela Komore koji će se raspisati u 2019. godini. I moje je mišljenje da Komoru u narednom periodu treba reformirati, pokušala  sam to kao predsjednica proteklih godina, ali sam samo dijelom uspjela. Za provođenje unutarkomorskih reforni potrebni su i novi ljudi i nova energija. Mislim da se samo tako, kombiniranjem postojećih znanja i iskustva članova u komorskom radu te novih ideja, novih ljudi i nove energije može u slijedećem periodu unaprijediti rad Komore. 

I zato je u nastupajućoj 2019. godini važno slijedeće: izađite na izbore za Komoru, kandidirajte se, budite aktivni sudionik procesa i posla kojeg svi skupa trebamo obavljati za boljitak arhitektonske struke. Nitko drugi to neće učiniti umjesto nas, to moramo učiniti sami. Na predstojećim izborima kandidirajte i izaberite vaše predstavnike za koje smatrate da će najbolje raditi upravo za Vaše interese, za interese arhitektonske i urbanističke struke! 

I na kraju, nekoliko riječi o temi otvorenosti Komore prema članovima i komuniciranju s članovima. Mišljenja sam da smo u proteklom periodu napravili značajne pomake. Usvojene Odluke Skupštine možete vidjeti na poveznici https://www.arhitekti-hka.hr/hr/komora/tijela/materijali-za-skupstinu/ Zapisnici za svih sjednica UO dostupni su Vam na webu uz korištenje Vašeg korisničkog imena i lozinke. Na taj način možete direktno vidjeti što Upravni odbor kao izvršno tijelo radi i koje Odluke su donesene, evo poveznica: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/clanovi/zapisnici/  Nadalje, na sve upite članstva odgovara se u najkraćem mogućem roku, a s tim odgovorima redovito noveliramo i izbornik weba PITANJA I ODGOVORI, šaljem i poveznicu na taj izbornik https://www.arhitekti-hka.hr/hr/pitanja-i-odgovori/

Redovito  se na mail adrese svih cca 3500 članova dostavljaju glasila s najvažnijim aktivnostima Komore, otvorili smo komunikaciju putem Facebook stranice, s početnih 500 pratitelja sada imamo gotovo 2000 ... Znam da ste na dnevnoj bazi zatrpani različitim mailovima, mogu Vas samo zamoliti da komorske mailove čitate :-) . Naravno da ovaj sustav komuniciranja u slijedećem razdoblju treba unaprijediti, slobodno dostavljajte svoje prijedloge. 

I na kraju ovog, ipak dugog pisma, želim Vam da se ovih blagdanskih dana odmorite i provedete vrijeme u krugu obitelji i društvu prijatelja.

Želim Vam sretan Božić te svako dobro u novoj 2019. godini!

Željka Jurković, dipl. ing. arh.

predsjednica HKA-a