Stručna prezentacija Preporuka za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom

U Zagrebu je u organizaciji Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, Grada Umagfa i Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata, a u sklopu Programa stručnog usavršavanja HKA-a 29. ožujka 2018. održano predavanje:

Preporuka za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom.

Predstavili su ih Goran Rupnik, univ.dipl.ing.arh., Kosta Jurkas, univ.dipl.ing.arh. i Tomislav Huić, potpredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest.

Preporuke možete preuzeti ovdje.