Stručno mišljenje HKA o značenju pojma "grafički prikaz" iz članka 81. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17)

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata je prihvatio Prijedlog stručnog mišljenja o značenju pojma "grafički prikaz" iz članka 81. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) koji glasi:

"Termin "grafički prikaz" iz članka 81. stavak 2. Zakona o gradnji potrebno je tumačiti kao idejno rješenje, budući jedino takav skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata / takva razina razrade, osigurava uvid u to da su projektirana idejno-tehničko rješenja u skladu s propisima i aktima prema kojima se utvrđuju posebni uvjeti gradnje, te da je isti usklađen s posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode."

Stručno mišljenje možete preuzeti ovdje.