Stručno usavršavanje - razdoblje praćenja od 1.1.2021.

Hrvatska komora arhitekata je temeljem upita članova i uvažavajući situaciju u 2020. godini s pandemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu zatražila od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine tumačenje obveze stručnog usavršavanja propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine te članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18, 110/19) temeljem kojeg je donesen Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje NN 55/2020 kojim su se uredili uvjeti i načìn provođenja i praćenja stručnog usavršavanja i to od dana kada je Pravilnik stupio na snagu, dakle, od 16. svibnja 2020. 
 
U odgovoru Ministarstva potvrđeno je da odredbom članka 3. Pravilnika prvo dvogodišnje razdoblje praćenja stručnog usavršavanja počinje teći od kalendarske godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj je Pravilnik donesen, dakle, od 1. siječnja 2021. godine.
 
Odgovor Ministarstva u cijelosti možete vidjeti ovdje.