Sustav eDozvola: elektroničko – digitalno potpisivanje dokumenata i Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Poštovani članovi Hrvatske komore arhitekata, srdačan pozdrav!

Obraćamo Vam se ovim putem kako biste bili promptno obaviješteni o novinama vezano uz nekoliko postupaka koji su iznimno važni za Vaše poslovanje i profesionalno djelovanje:

  • Sustav eDozvola:  elektroničko – digitalno potpisivanje dokumenata (projekata),
  • Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Nastavno Vam dajemo detaljnije pojašnjenje.

Sustav eDozvola: elektroničko – digitalno potpisivanje dokumenata (projekata)

Dana 10. siječnja 2019. godine u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) održan je sastanak na kojem je državni tajnik Danijel Meštrić, mag.ing.aedif. upoznao predstavnike pet inženjerskih Komora da se sustav eDozvola kontinuirano nadograđuje novim funkcionalnostima, a 2019. godine provest će se uvođenje sustava eDozvola u sustav e-Građani. Sustav eDozvola sada je dosegao nivo predavanja zahtjeva za dozvolu i priloga elektroničkim putem, a nastavak nadogradnje sustava uključuje:

  • uvođenje elektroničnog - digitalnog potpisa dokumenata (projekata) te online plaćanje pristojbi čime će sustav eDozvola biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje,
  • uvođenje novog podmodula eKonferencija i eUsluga; za podmodul eKonferencija biti će potrebno usvojiti Izmjene i dopune Zakona o gradnji kako bi se ponovno uvela konferencija javnopravnih tijela, ali kao eKonferencija.

U daljnjem tijeku sastanka državni tajnik je istaknuo da je krajnji rok za uspostavu sustava eDozvola s elektroničkom predajom zahtjeva 15. veljače 2019. te do tog roka treba riješiti pitanje načina digitalnog potpisivanja dokumenata (projekata) od strane projektanata. Predstavnici svih Komora suglasno su potvrdili da će zbog kratkoće roka za provedbu ove mjere članovi Komora radi ulaska u sustav eDozvole u ovoj prvoj fazi koristiti elektroničke osobne iskaznice (eOI – osobne iskaznice sa čipom).

Što ova nadogradnja sustava eDozvola koju provodi MGIPU konkretno znači za sve nas, ovlaštene arhitekte članove HKA?

Znači slijedeće:da bismo kao projektanti mogli pristupiti sustavu eDozvole nakon (očekivanog datuma) početka primjene digitalnog potpisivanja 15. veljače 2019. nužno moramo imati novu osobnu iskaznicu eOI sa čipom, odnosno svi koji ju nemamo trebamo ju što prije izraditi. MGIPU će propisati prijelazni period u kojem će se zahtjevi i projekti i dalje moći predavati u «papirnatom» obliku kao i do sada te će naši pečati ovlaštenih arhitekata i osobni potpis i nadalje jedno određeno vrijeme biti u uporabi. Kao HKA založiti ćemo se da taj «prijelazni» period bude što duži, ali za sada ne znamo koliki će biti.

Upućujemo Vas da je cijena izdavanja eOI u redovitom postupku koji iznosi 30 kalendarskih dana je 79,50 kn, dok su ubrzani postupci izdavanja višestruko skuplji. U tjednima pred nama redovito ćemo Vas informirati o daljnjim potrebnim postupcima i detaljima provedbe.

Zaključno, pozivamo sve članove Komore, prvenstveno ovlaštene arhitekte koji nemaju elektroničke osobne iskaznice eOI (sa čipom) da u što hitnijem roku u nadležnom MUP-u podnesu zahtjev za izdavanjem iste, kako bi nakon 15. veljače 2019. mogli pristupiti sustavu eDozvole.

Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Obavještavamo Vas da su usvojene Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te da su iste objavljene u «Narodnim novinama» broj 118/2018. Radi lakšeg snalaženja u cjelokupnom tekstu Zakona, izradili smo Pročišćeni tekst – neslužbenu verziju koji je dostupan na webu HKA na poveznici  https://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/nesluzbeni-procisceni-tekst-zakona-o-poslovima-i-djelatnostima-prostornog,3549.html.  

Koje su najbitnije novosti u Izmjenama i dopunama Zakona koje se tiču poboljšanja poslovnog i profesionalnog statusa članova HKA?

U Članku 3. jasno je utvrđeno da je prostorno uređenje negospodarska djelatnost, što znači da ne potpada pod EU direktivu o uslugama. To drugim riječima znači da će kao i do sada stručne poslove prostornog uređenja u RH moći obavljati samo pravne osobe iz RH.

Članci 33. 36., i 37. reguliraju djelatnost voditelja projekta gradnje na drugačiji način: povećan je broj građevina/zgrada za koje javni naručitelj mora imati voditelja projekta. Snažno apeliramo na sve arhitekte koji imaju poslovnu i profesionalnu ambiciju te zadovoljavaju uvjete za voditelja projekta da se upišu u Evidenciju voditelja projekata. Radi se o poslu na tržištu koji je sve traženiji i koji će, ukoliko se u njegovo obavljanje ne uključimo mi kao arhitektonska ili urbanistička struka, obavljati druge tehničke struke.

Članak 49. utvrđuje zadaće arhitektonske struke u poslovima projektiranja, a uključen je i projekt izvedenog stanja.

Članak 55.utvrđuje da projektantski nadzor obavlja projektant glavnog projekta. To, drugim riječima znači da se usluga projektantskog nadzora može direktno ugovoriti, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, ukoliko se radi o javnom naručitelju.

Članak 58. utvrđuje da je stručno usavršavanje ponovno obavezno za članove Komore.

Zaključno, pozivamo sve članove Komore da pročitaju Izmjene i dopune Zakona, a za sva potrebna pojašnjenja, kao i do sada, stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Predsjednica HKA

Željka Jurković, dipl. ing. arh.