TIPSKI UGOVORI - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

U listopadu 2014. godine Hrvatska komora arhitekata je, kako bi unaprijedila kvalitetu poslovanja svojih članova i zaštitila interese struke i društva, izradila predloške tipskih ugovora:

 

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

UGOVOR O TEHNIČKOM SAVJETOVANJU INVESTITORA

UGOVOR O PROJEKTANTSKOM NADZORU

UGOVOR O STRUČNOM ARHITEKTONSKOM NADZORU NAD IZVOĐENJEM RADOVA

OPĆI UVJETI

kojima je bio obuhvaćen veći dio zadaća arhitektonske struke.

U želji da svojim članovima osiguramo odgovarajuće alate za kvalitetno ugovaranje izrade prostorno planske dokumentacije, uz poštivanje zakonitosti u ispunjavanju dužnosti ovlaštenih arhitekata, temeljnih načela i pravila ponašanja u odnosu na društvo, struku i naručitelje, priredili smo nove predloške tipskih ugovora za:

UGOVOR O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU)

UGOVOR O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE / GRADA

Praksa pokazuje kolika je važnost kvalitetnog ugovaranja - stvaranje ozračja sigurnosti za sve ugovorne strane, zaštita materijalnih interesa, transparentnost poslovanja, promicanje javnog interesa i ugleda struke i dr. Zato vas pozivamo da ponuđene predloške tipskih ugovora za ugovaranje urbanističkih i arhitektonskih zadaća, nadograđujući ih specifičnostima iz  vlastite dobre prakse, koristite kao jedan od alata kojima ćete unaprijediti svoje poslovanje.

 

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Željka Jurković, dipl. ing. arh

23. veljače 2017. godine