U Poreču tečaj o utjecaju životnog prostora na zdravlje

Na prostoru od Poreča preko Motovuna pa do Grožnjana odvija se još jedna Motovunska škola zdravlja od 27. lipnja do 7. srpnja 2018.

U Poreču je i ove godine, u sklopu škole,  organiziran i održan tečaj Zdravo urbano planiranje za predstavnike tehničke struke , zdrave gradove, timove prostornog planiranja gradskih i županijskih uprava u suradnji Zdravog grada Poreč i Zdravog grada Vinkovci. Stručnjaci, predavači različitih profila, svojim su izlaganjima pokazali i dokazali kako su životni prostor i zdravlje istinski povezani te koliko je svaka zajednica odgovorna za jačanje zaštitnih čimbenika prostora za zdravlje. Jednako tako odgovornost imaju predstavnici tehničke struke koji direktno utječu na uređenja zatvorenih i otvorenih prostora.  Prisutne su pozdravile koordinatorica Zdravog grada Poreč, Nataša Basanić Čuš i Zdravog grada Vinkovci, Mandica Sanković.

Nataša Basanić Čuš

Mandica Sanković

Na tečaju je gostovala gđa. Rajka Bunjevac, ovlaštena projektantica,  predstavnica Hrvatske komore arhitekata. Govorila je o kulturi i vrsnoći gradnje te činjenici da prostorno planiranje i građenje u zajednici stvara uvjete za bolje ili lošije zdravlje svih stanovnika što tehničku struku čini odgovornom za zdravo urbano planiranje, kvalitetu gradnje i u konačnici zdravlje.

Rajka Bunjevac

O planiranju za zdravlje u zajednici kroz donošenje strateških dokumenata koji odgovaraju na imperative 21. stoljeća: održivi razvoj i energetsku učinkovitost govorila je Gordana Lalić, ing. strojarstva iz porečkog poduzeća Parentium. Predstavila je Poreč-grad zelene sadašnjosti i budućnosti kroz strateške dokumente Grada Poreča kao što su Akcijski plan smanjenja co2 u našem gradu ali i brojne mjere koje vode Poreč putem održivog razvoja i zdravlja (solarne klupe, Poreč bez azbesta, Zelena EE knjižnica, Zeleni ured, punionice vozila na električni pogon, povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada, obiteljskih kuća, vrtića i mnoge druge).  

Gordana Lalić

Najzad, veliku pažnju na skupu je pobudilo predstavljanje PROsystem sustav rješavanja kapilarne vlage u obiteljskim i javnim objektima kojeg je predstavila Ivana Čalić Kovačević. Iznijela je iskustva rješavanja kapilarne vlage u sakralnim objektima koji su dio povijesne baštine te u zaštiti konzervatora kao i u prostorima za obiteljsko stanovanje u RH i međunarodnom okruženju. Sistem djeluje na principu elektroosmoze, a radi se o efikasnom i prihvaćenom hrvatskom proizvodu.  Kapilarna vlaga u  objektima u kojima ljudi povremeno  borave ili žive izaziva negativni utjecaj na zdravlje i čini učestalijim i ozbiljnijim  dišne ali i druge smetnje. Cilj je bio upoznati ovaj sistem radi boljeg razumijevanja i moguće primjene u rješavanju problema kapilarne vlage jer se sistem već pokazao učinkovitim u primjeni.  Sistemom se u budućnosti može uklanjati kapilarna vlaga u zgradama od javnog i šireg društvenog interesa (stambene zgrade, škole i dr.) ali i u privatnim objektima i u našem gradu s obzirom da prema iskazima izlagača čak 50% stambenih prostora pogađa kapilarna vlaga. Kontakti izvođača mogu se dobiti u Zdravom gradu.

Ivana Čalić Kovačević

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) godinama podastire dokaze o povezanosti  prostora sa zdravljem u širokom i značajnom području djelovanja kojeg naziva zdravo urbano planiranje. Svaki prostor, kako zatvoreni tako i otvoreni, može sadržavati zaštitne ali i rizične čimbenike za zdravlje.  Uvjeti za bolje zdravlje u nekom životnom okruženju su sve ono što omogućuje zdravije životne izbore  (zelene zone, nealergene biljke zasađene u urbanom javnom prostoru, šetnice, biciklističke staze, fitnesi na otvorenom, pristupačnost  prostora plaža, objekata od javnog interesa i uopće prostora grada, sportski sadržaji, sigurnost prometovanja i dr) . Jednako tako zdrav život u nekom gradu diktira razmišljanje i promišljanje planova održivog razvoja zajednice te  strateški dokumenti u gradu koji u svojim sadržajima vrednuju i zastupaju ZDRAVLJE kao temelj  razvoja zajednice kroz smanjenje emisija CO2 u urbanom prostoru, pripremanje za predstojeće klimatske promjene i smanjenje rizika za zdravlje, briga o životinja u urbanom prostoru i njihova suživota sa ljudima do kvalitete i kulture gradnje i javnih zahvata u prostoru. 

Zdravi grad Poreč