Uključivanje mjere obnove dimnjaka u projekte energetske obnove zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH skreće pozornost na zahtjeve sadržane u Uredbi Komisije (EU) broj 813/2013 od 2. kolovoza 2013. godine o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača, kao i provođenje enegetske obnove zgrada koja u većini slučajeva ne obuhvaća obnovu/sanaciju dimnjaka, što je istaknuto  od strane Grupacije dimnjačara Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore, Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo.

Dopis Ministarstva možete vidjeti ovdje.