Uputa za GDPR

Poštovani članovi,

želimo Vas obavijestiti o primjeni Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Uredba je stupila u primjenu, a Zakon na snagu dana 25. svibnja 2018. godine.

Uredba donosi afirmaciju zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka. 

Stupanjem na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03,118/06,41/08,130/11 i 106/12), Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/04) i Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podatka (NN 139/04).

Sukladno odredbi članka 51. Uredbe, te članka 4. Zakona Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) neovisno je tijelo javne vlasti odgovorno za praćenje primjene Uredbe s ciljem zaštite temeljnih prava i slobode pojedinaca u pogledu obrade i olakšanja slobodnog protoka osobnih podataka unutar Unije.

Dolje navedeni dokument koji je izradila Hrvatska komora arhitekata namijenjen je isključivo upoznavanju s glavnim novinama u području zaštite privatnosti i osobnih podataka te ne predstavlja službene smjernice.

GDPR uputa

Također, povodom stupanja Uredbe na snagu, Europska komisija izdala je informativnu brošuru za poduzeća koju možete preuzeti ovdje.