Ured HKA u Petrinji je opremljen

Ured Hrvatske komore arhitekata u Petrinji, na adresi ulica Artura Turkulina 33, opremljen je i spreman za rad. Zahvaljujemo anonimnom donatoru za donaciju opreme, a sve kolege arhitekte, koji su poslom vezani uz obnovu potresom pogođenih dijelova Sisačko-moslavačke županije, pozivamo da za potrebe privremenog rada na terenu koriste ured, uz prethodnu najavu na sljedeće kontakte:

Marko Vujnović, dipl. ing. arh. – 097 6220067

ili

Robert Loher, stručni tajnik HKA – 091 2200306.