• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/07/2024

Web stranica HKA - što možete pronaći? - Natječaji

Na mrežnoj stranici HKA možete naći i ovo:
 
NATJEČAJI
 
U glavnom izborniku mrežne stranice HKA-a pod Natječaji možete naći:
 
 
* Registar izdanih brojeva natječaja - HKA vodi Registar izdanih registarskih brojeva natječaja. Obrazac zahtjeva za izdavanje registarskog broja natječaja nalazi se na internet stranici HKA (OBRAZAC 4) i sastavni je dio Pravilnika o natječajima.
Dodjela registarskog broja natječaju HKA potvrđuje da je natječaj raspisan u skladu s Pravilnikom.
 
* Registar provoditelja natječaja - HKA vodi Registar provoditelja natječaja, izdaje rješenje o upisu i o brisanju iz Registra. Provoditelj natječaja je stručna pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, koja je na osnovi svojih stručnih i tehničkih kvalifikacija te sposobnosti za provedbu natječaja upisana u Registar provoditelja natječaja. Provoditelj je odgovoran za postupak i način provedbe natječaja utvrđen Pravilnikom o natječajima.
 
* Voditeljica i zamjenica voditeljice natječaja - stručne osobe - ovlašteni arhitekti koje imenuje HKA, nakon što ih potvrdi UHA.
21. lipnja 2024. godine, na mandat od dvije godine, imenovana je nova voditeljica natječaja: Margareta Luša Jurić, dipl. ing. arh., a njena zamjenica je Ana Đinđić, dipl. ing. arh.
 
 
ARCH-E - Europska platforma za arhitektonske natječaje
 
 
Sufinanciran od strane Europske unije, ARCH-E promiče visokokvalitetna arhitektonska rješenja poticanjem korištenja arhitektonskih natječaja u Europi i prevladavanjem prekograničnih tržišnih ograničenja u pružanju arhitektonskih usluga.
Jedan od konkretnih rezultata sudjelovanja HKA-a u projektu ARCH-E bit će izrada nove sadržajnije i funkcionalnije baze podataka o arhitektonskim natječajima u Republici Hrvatskoj koja će sadržavati i Registar izdanih brojeva natječaja i Registar provoditelja natječaja.
Europska arhitektonska zajednica suglasna je da su arhitektonski natječaji ključni  za stvaranje sigurnog, poštenog, održivog, uključivog i lijepo izgrađenog okoliša. Imaju više svrha: pružanje inovativnih rješenja za projekte, osiguravanje pravednosti i transparentnosti procese nabave, izbjegavanje eskalacije troškova, razmatranje cjelovitih perspektiva koje nadilaze tehničke aspekte, te podupiranje gospodarskog i društvenog razvoja.
 
Stvaranjem jedinstvene platforme za prekograničnu suradničku mrežu i kolanje arhitektonske stručnosti, ARCH-E potiče prakse održive gradnje, stvara mogućnosti zapošljavanja i poboljšava kvalitetu arhitekture na razini EU-a.
 
Unutar ARCH-E platforme formirana je Mreža s ciljem povezivanja arhitekata diljem Europe u koju se mogu uključiti svi zainteresirani za formiranja transnacionalnih timova za sudjelovanje na arhitektonskim natječajima.