Webinar / Zelena infrastruktura – nove prilike / utorak, 16.11.2021. u 13 sati

Webinar o Zelenoj infrastrukturi održat će se putem zoom-platforme u utorak, 16.11.2021. u 13 sati pristupom na sljedećoj POVEZNICI.
 
 
Zakonom o prostornom uređenju zelena infrastruktura se definira kao planski osmišljene zelene i vodne površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja se primjenjuju unutar naselja, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi održivoga razvoja.
 
Elementi zelene infrastrukture su parkovi, vrtovi, drvoredi, živice, livade, kišni vrtovi,  zeleni krovovi, zelena pročelja, urbani vodotoci i jezera, urbana poljoprivreda, urbane park šume ili prirodne obale i plaže. Planski osmišljeni, svi ti elementi čine funkcionalne mreže koje pružaju višestruke usluge ekosustava. Na regionalnoj razini to su veća zaštićena prirodna područja, jezera, riječni slivovi, prirodne retencije, šume visoke prirodne vrijednosti, pašnjaci i područja poljoprivrede niskog intenziteta ili ekološke poljoprivrede, veći sustavi dina i obalne lagune. 
 
Funkcije i dobrobiti zelene infrastrukture su višestruke i uključuju:
- Okolišne koristi, npr. očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, čišći zrak, prilagodba na negativne utjecaje klimatskih promjena kroz , 
- Društvene koristi, npr. osiguranje zelenih površina za rekreacijske funkcije, stvaranje ugodnijih uvjeta za život i rad,
- Gospodarske koristi, npr. stvaranje radnih mjesta i povećanje vrijednosti nekretnina, jačanje turističke infrastrukture, proizvodnja hrane u urbanim vrtovima. 
 
U okviru webinara i prateće prezentacije će biti obrađene slijedeće teme: 
- Instrument za jačanje prirodnog kapitala (NCFF) Europske Investicijske Banke (EIB) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) - uvod
- Pojam i tipologije zelene infrastrukture
- Višestruke koristi zelene infrastrukture
- Zelena infrastruktura – primjeri rješenja
- Dobre prakse primjene zelene infrastrukture u urbanističkom planiranju
- Praćenje i vrednovanje razvoja urbane zelene infrastrukture
- Zelena infrastruktura u RH – strateški, regulatorni i planski okvir
- Financiranje zelene infrastrukture - NCFF HBOR-a
 
 
Predavač je Gojko Berlengi, dipl. ing. arh. iz Splita, član Savjeta Ministra u MPGI, te dugogodišnji suradnik na projektima vezane uz zeleni kapital u Hrvatskoj i inozemstvu. 
Studirao je u Zagrebu, diplomirao 1983., a 1995. završava Fulbrightov program na Odjelu za gradsko i regionalno planiranje, Sveučilište u Sjevernoj Karolini, Chapel Hill u SAD-u. 
Magistrirao je na temu Geografski temelji prostornog planiranja i uređenja na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Odsjeku za geografiju Sveučilišta u Zagrebu 2000. god.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na ovom webinaru vrednuje se sa dva (2) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.6 Zdravlje i sigurnost / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / B3.1 Krajobrazna arhitektura
Područje A - 1 h / Područje B - 1 h
 
 
Webinar se održava putem zoom-platforme u utorak, 16.11.2021. u 13 sati pristupom na ovoj POVEZNICI.