Zahtjev za iskazom interesa za konzultantsku uslugu: Procjena strukturnih oštećenja, projektiranje i projektantski nadzor za rekonstrukciju Zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Nazorovoj 53 u Zagrebu

U sklopu Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (IBRD zajam br. HR-9127) koje zajednički provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvo zdravstva, 21. prosinca 2022. godine u Narodnim novinama (NN 150/2022) objavljen je Zahtjev za iskazom interesa za konzultantsku uslugu: Procjena strukturnih oštećenja, projektiranje i projektantski nadzor za rekonstrukciju zgrade Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Nazorovoj 53 (REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST for Consultancy Services for Damage Assessment, Design and Design Supervision for Retrofitting of Croatian Institute for Public Health Building in Nazorova 53, Proc.ref.no: MoPPCSA/ER&PHPP/C1.2.27/CS-CQS).
 
Postupak se provodi metodom odabira prema kvalifikacijama konzultanta, kojom se u prvoj fazi prikupljaju iskazi interesa, dok se u drugoj fazi najbolje ocijenjenom gospodarskom subjektu upućuje zahtjev za dostavu tehničke i financijske ponude.
 
Više informacija, uključujući detaljni projektni zadatak (Terms of Reference) i idejno rješenje za spomenutu zgradu, dostupno je  na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: https://mpgi.gov.hr/procurement/14287
 
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST