• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

17/05/2016

Zaključci 1. međunarodne BIM konferencije - BIM2016

Zahvaljujemo svim sudionicima, partnerima i sponzorima na sudjelovanju na 1. međunarodnoj BIM konferenciji BIM2016 koja je uspješno održana u Zagrebu u subotu, 14. svibnja 2016. godine!

Ovu Konferenciju organizirali smo sa željom, da Vam omogućimo pristup najnovijim informacijama iz područja Building Information Modelinga, damo  pregled teorijskog i praktičnog aspekta procesa, međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva te time omogućimo jačanje kompetencija svih sudionika graditeljskog sektora u Hrvatskoj prema europskoj i svjetskoj praksi.

 

Konferencija je završila zaključcima koje Vam prenosimo u cjelosti:

1.

Sve zemlje članice Europske Unije ulažu velike napore u implementiranju BIM tehnologija i procesa u vlastito zakonodavstvo, kao i u međusobno usklađivanje zakonodavnih okvira i standarda.
Europska Direktiva 2014/24/EU preporuča svim zemljama članicama implemeniranje BIM tehnologije u svoje zakonodavstvo i praksu.

Uporaba BIM tehnologija i procesa u javnim projektima zadana je u cilju ostvarivanja strategije Europa 2020. godine.

2.

Hrvatska komora arhitekata prepoznaje edukaciju članstva o BIM tehnologiji kao strateški projekt u predstojećem mandatu. U skladu s navedenim, osnovan je Odbor za informatizaciju, web i digitalne medije s primarnim ciljem rada na implementaciji BIM-a u struci, suradnji s odgovarajućim odborima u strukovnim asocijacijama u zemlji i svijetu, te radu na donošenju BIM strategije i standarda Republike Hrvatske.

S obzirom na trenutnu razinu primjene BIM tehnologija i procesa u izradi projekata i projektne dokumentacije, HKA će pokrenuti niz projekata, edukacija i radionica s ciljem podizanja svijesti i znanja te kako bi olakšala implementaciju BIM-a u struci.

3.

Predlaže se i potiče intenzivna suradnja svih strukovnih asocijacija, komora i društava na zajedničkom radu na implementaciji BIM-a u struci. Potrebno je proučiti procese, načine implementacije, i standarde drugih zemalja, kao modele za učinkovitu integraciju BIM-a u Hrvatskoj, ostvarujući pri tome dijalog i suradnju različitih radnih skupina na državnoj i međunarodnoj razini.

U cilju kvalitetnog nastavka rada na implementaciji BIM-a predlaže se nadležnim institucijama donošenje nacionalne strategije tijekom 2016. godine (HR2016BIM Strategic plan) s detaljima razrade prvog hrvatskog BIM standarda. Predlaže se i potiče međusobna suradnja strukovnih komora na donošenju prvog hrvatskog BIM standarda u periodu do 2018. godine(HR2018BIM Level 1).

4.

Predlaže se i potiče znatno viša razina edukacije o BIM-u kroz preddiplomski i diplomski studij, postdiplomske studije i stalno stručno usavršavanje, kao i suradnja na donošenju kvalifikacija po završenoj razini obrazovanja. Donošenje programa edukacije mora se odlučno širiti u sve tehničke škole i sveučilišta u području strukovnog obrazovanja uz sudjelovanje stručnih udruženja i komora. Prijelaz na BIM ne može se uspješno riješiti bez odgovarajuće sveučilišne izobrazbe.

Edukacija u BIM-u ne bi se trebala, niti smjela, bazirati isključivo na softverskim i tehnološkim aspektima istog, već je iznimne napore potrebno uložiti u razumijevanje i provođenje suradničke metodologije svih sudionika u procesima projektiranja, gradnje, upravljanja i održavanja građevina, kao i nadležnim javnim tijelima.

5.

Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja predlaže se poticanje ulaganja u javnom sektoru s odredbama o provođenju primjenom BIM tehnologija i procesa, kao poticaju implementacije BIM-a u struci uz istovremeno pozitivan financijski povrat, a što je dokazano kroz praktične primjere projektiranja, planiranja i izvedbe zgrada u EU-u i svijetu.

Izravne pozitivne financijske i organizacijske posljedice tih primjera prepoznate su od strane vlada država EU-a što je rezultiralo visokim ulaganjima u standardizaciju i primjenu BIM tehnologije u javnim projektima.

6.

Hrvatska komora arhitekata želi biti uključena, ne tek na formalnoj razini, već kao punopravni sudionik, u postupke donošenja zakonskih akata, kao i pokretač i sudionik usuglašavanja međusektorskih zakonskih dokumenata vezanih za BIM, kako bi njena stručna znanja i praktično iskustvo bili iskorišteni na opću javnu dobrobit.

7.

Unatoč pozitivnim aspektima i visokim očekivanjima, u ovom trenutku još uvijek postoji premalo inicijativa za provedbu projekata različitih vrsta i različitih budžeta BIM tehnologijama i procesima.

Ulaganjem u implementaciju BIM tehnologija u struci kroz povoljne linije kreditiranja, poticaje i sl. očekuje se pozitivan rast kroz bržu izradu projektne dokumentacije, manje problema na gradilištima, optimizaciju troškova, održivosti zelenu gradnju te optimalno upravljanje zgradama u budućnosti.

Preuzmite zaključke u pdfu