Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

U petak 20. prosinca u službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama broj 125 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji.