• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

25/05/2023

Završna konferencija projekta „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika, PRI-MJER“ KK.05.1.1.02.0020 / online, petak, 26.5.2023. u 10.30 sati

Hrvatska komora arhitekata i istraživači projekta PRI-MJER s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  pozivaju Vas na online prijenos završne konferencije projekta koji će se održati u petak 26. svibnja 2023. godine u terminu 10:30-12:15 sati. 
 
Pristupni podaci za praćenje završne konferenciju su:
 
Microsoft Teams meeting 
Join on your computer, mobile app or room device 
Meeting ID: 368 741 557 888 
Passcode: PVteHP 
 
U posljednjih 15-ak godina u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske višestruko su prijavljivane elementarne nepogode zbog pojava brojnih klizišta koja nastaju na području određene regije gotovo istovremeno ili u kraćem vremenskom razdoblju. U Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019. godine, analizirana su klizišta koja su nastala kao posljedica procesa klizanja i/ili tečenja prouzročenih oborinama. Na temelju provedene analize podložnosti na klizanje proizlazi da na približno 28% površine Republike Hrvatske, postoji mogućnost za nastanak klizišta s obzirom na vrste stijena/tala i na značajke reljefa. 
Pretpostavlja se da će rizik od klizišta biti u porastu zbog klimatskih promjena koje su se odrazile na meteorološke uvjete i sve učestalije intenzivne oborine. Povećanje opasnosti utjecat će na povećanje rizika (šteta) od klizanja te je u tom smislu nužno poduzimati niz aktivnosti na smanjenje rizika od klizanja u okviru prilagodbe klimatskim promjenama. Uklanjanje šumskog pokrova na padinama, urbanizacija područja na padinama i gradnja u područjima podložnim klizanju, predstavlja jedan od pokretača klizišta, zbog čega za smanjenje ovog rizika treba raspolagati podacima o tome gdje se nalaze klizišta (gdje već postoji opasnost), odnosno na kojim dijelovima područja mogu nastati klizišta (potencijalna opasnost).
Za područje 3 županije, Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb i Karlovačka županija, u okviru projekta PRI-MJER, istraživači s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu (RGN fakultet) i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izradili su niz karata klizišta koje prikazuju gdje se nalaze klizišta (karte inventara klizišta s evidencijom postojećih klizišta), odnosno na kojim područjima mogu nastati klizišta u slučaju ekstremnih oborina (tzv. karte zoniranja podložnosti na klizanje s potencijalno opasnim zonama). Sve karte izrađene su kao prototipovi nekoliko vrsta karata koje su nužne upravama županija, gradova i općina jer daju rješenja za odgovorno upravljanje prostorom time što prikazuju podatke i informacije o klizištima na temelju kojih je potrebno donositi odluke i mjere za prostorno planiranje, gradnju, upravljanje rizicima i sva druga upravljanja vodama, šumama, prometnicama i dr.
Do danas u Republici Hrvatskoj, nisu bile na raspolaganju karte klizišta koje bi se mogle primijeniti za svrhu prevencije nastanka šteta od klizišta, odnosno gubitaka, bilo materijalnih ili ljudskih žrtava i drugih. Karte klizišta projekta PRI-MJER, izrađene za pilot područja GZ-a, PGŽ-a i KŽ-a omogućavaju razvoj sustava upravljanja rizicima od klizišta, od regionalne do lokalne razine, a u skladu s državnom razinom. Naime, raspolaganje kartama klizišta od strane regionalne ili lokalne samouprave omogućava izbjegavanje kritičnih područja s klizištima već tijekom izrade prostornih planova, kao i propisivanje uvjeta gradnje za primjenu prilikom gradnje ili provođenja drugih zahvata u prostoru. Karte klizišta neophodne su za preventivne mjere u sektoru prostornog planiranja, civilne zaštite (upravljanje rizicima), upravljanja vodama i drugima.