• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

14/01/2015

OBAVIJEST POSLODAVCIMA: Od 1. siječnja obvezna prijava novog radnika HZMO-u prije početka rada!

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 151/14.) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine promijenjen je rok za dostavu prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu.

Poslodavci su dužni prijaviti radnika nadležnoj službi Zavoda za mirovinsko osiguranje najkasnije prije početka rada, a najranije ga mogu prijaviti osam dana ranije.

Ukoliko radnik ne počne raditi na dan naveden u prijavi o početku osiguranja, tj. na ugovoreni datum, poslodavac je dužan o tome najkasnije istoga dana izvijestiti Zavod za mirovinsko osiguranje. U protivnom, propisana je kazna od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.

Rok za odjavu radnika iz sustava osiguranja, rok za prijavu i odjavu osiguranika koji su samostalni obveznici plaćanja doprinosa i rok za dostavljanje podataka o promjenama nastalim tijekom osiguranja nije izmijenjen i iznosi 24 sata.

Podsjećamo da se prijave obavljaju isključivo elektroničkim putem preko usluge e-prijave dostupne na internetskoj stranici Zavodawww.mirovinsko.hr, uz iznimku poslodavaca koji zapošljavaju do 3 radnika.