• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/01/2015

Predavanje radi usavršavanja u postupcima javne nabave

Odobren od Ministarstva gospodarstva, program je namijenjen javnim i sektorskim naručiteljima kao obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi te svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za aktivno i pravilno sudjelovanje u postupcima javne nabave. Predavanje će održati ovlaštena trenerica javne nabave i stručna savjetnica u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Danijela Pažur Ivančić i ovlaštena trenerica javne nabave s radnim iskustvom u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) Mihaela Matokanović Džimbeg.

U sklopu programa, čiji je ovlašteni nositelj izobrazbe tvrtka Educateam, obradit će se mnoge teme: sprječavanje korupcije i etika u javnoj nabavi, dokumentacija za nadmetanje, s naglaskom na sposobnosti gospodarskih subjekata, pregledu i ocjeni ponuda, pravnoj zaštiti te najčešćim pogreškama i propustima i kod naručitelja i kod ponuditelja, s praktičnim primjerima i praksom DKOM-a. Polaznici programa usavršavanja dobivaju osam bodova i potvrdu nužnu za produženje certifikata za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Kotizacija: 990,00 kn po sudioniku (PDV se ne obračunava sukladno članku 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN br. 73/2013)

Podrobnije informacije o programu potražite OVDJE , a prijaviti se možete na OVOM LINKU.

Agenda

9:00 – 9:45 – Sposobnost gospodarskih subjekata – Danijela Pažur Ivančić: Dokazi o nepostojanju obveznih i mogućih razloga isključenja ponuditelja,  dokazi o sposobnosti ponuditelja s primjerima i prikazom prakse DKOM-a i novim Direktivama

9:45 – 10:30 – Sposobnost gospodarskih subjekata – Danijela Pažur Ivančić: Oslanjanje na tuđu sposobnost: kada je moguće osloniti se na sposobnost drugog subjekta, kako se pravilno osloniti, koje dokaze priložiti, oslanjanje na podizvoditelja/člana zajednice ponuditelja, najčešće greške i propusti, s primjerima i prikazom prakse DKOM-a

10:30-10:45 Pauza

10:45-11:30 – Sposobnost gospodarskih subjekata – Danijela Pažur Ivančić: Upotpunjavanje i pojašnjenje ponude i dokaza, primjeri i praksa DKOM-a

11:30-12:15 – Pregled, ocjena i isključenje ponuda, odluka i rokovi mirovanja – Danijela Pažur Ivančić: Pregled, ocjena i isključenje ponuda, zapisnik, odluka o odabiru / poništenju, rok za žalbu, rok mirovanja i praksa DKOM-a

12:15-12:30 Pauza

12:30-13:15 – Pravna zaštita – Mihaela Matokanović Džimbeg: Procesne pretpostavke, pravni interes, naknada troškova žalbenog postupka, pravila dokazivanja i praksa DKOM-a

13:15-14:00 – Pravna zaštita – Mihaela Matokanović Džimbeg: Greške na strani naručitelja, greške na strani ponuditelja i praksa DKOM-a

14:00-14:30 Pauza za zakusku

14:30-15:15 – Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave – Mihaela Matokanović Džimbeg:

  • Pojam korupcije, etike, sukoba interesa
  • Zakonska regulativa: Zakon o javnoj nabavi, Kazneni zakon, Zakon o sprječavanju sukoba interesa i strateški dokumenti RH u sprječavanje korupcije
  • Međunarodne konvencije koje je ratificirala RH
  • Etički kodeksi u RH

15:15-16:00 – Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave – Mihaela Matokanović Džimbeg: Pojašnjenje regulative sukoba interesa prema ZJN, predstavnici naručitelja i povezane osobe, obveze naručitelja i preporuke