• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

17/03/2015

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji

Hrvatski sabor donio je na 16. sjednici održanoj 27. veljače 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, nakon što ga je Vlada RH prihvatila na sjednici održanoj 29.01.2015. godine te ga uputila u Saborsku proceduru uz prijedlog donošenja po hitnom postupku.  
 
Izmjene zakona odnose se na smanjenje kamata na kredite i uvođenje državnog najma stanova. Smanjivanje kamata  odnosi se na sve stanove u izgradnji i prodaji, a za koje nisu sklopljeni ugovori o kupoprodaji stana prije stupaja na snagu ovog Zakona. 
 
Druga izmjena zakona je vezana uz najam odnosno uvođenje mogućnosti državnog najma stanova. Vlada time želi pokrenuti građevinski sektor i omogućiti onima koji žele kupiti nekretninu, da je kupe pod kontroliranim i povoljnim uvjetima, a onima koji to ne žele ostaviti mogućnost najma. 
 
Zakon je objavljen u »Narodnim novinama« br. 26/15 od 09.03.2015. godine i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.