ALUKÖNIGSTAHL webinar> SECURITY – Sigurna gradnja

Tvrtka ALUKÖNIGSTAHL organizira webinar na temu SECURITY - Sigurna gradnja, 15.04.2021., s početkom u 14:00 sati.


Osnovna potreba za sigurnošću odnosi se ne samo na zaštitu kuća i stanova već i na zaštitu javnih zgrada i imovine poduzeća od provale, sabotaže, požara i špijunaže.

Oni koji grade SIGURNO, štite vrijednosti imovine i ljudi (u najgorem slučaju - ljudske živote).


Predavač: Darko Rođak, Voditelj tehničke službe, AluKönigStahl d.o.o.

Trajanje: 1sat i 30 minuta

Platforma: GoToWebinar

Link za prijavu: ALUKÖNIGSTAHL (alukoenigstahlregistracija.com)

Sudjelovanje na webinaru je besplatno i vrednuje se 1 satom u Programu stručnog usavršavanja iz područja D.