Arhitektura i naslijeđe: o obnovi i revitalizaciji naslijeđa sredstvima fondova Europske unije

U sklopu XII ciklusa programa Arhitektura i naslijeđe o obnovi i revitalizaciji naslijeđa sredstvima fondova Europske unije slijede predavanja o obnovi zagrebačkih muzeja:

23. 03. 2017. u 18,00 sati u DAZ-u
Skriveno blago Gornjega grada - revitalizacija Palače Babočaj - Gvozdanović
Katarina Bence, Željko Kovačić, Miroslav Gašparović, Vesna Ledić

Palača Babočaj-Gvozdanović je zaštićeno kulturno dobro i ujedno se nalazi na području Povijesno urbane cjeline Grad Zagreb u dijelu za koji je utvrđen sustav zaštite „A“ – Područje izuzetno dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture.

Palača je zbog svoje dotrajalosti sada zatvorena za javnost.

Namjera ovog projekta je vraćanje Palače Babočaj-Gvozdanović građanima Grada Zagreba i njegovim posjetiteljima provođenjem njene temeljite obnove, modernizacije i opremanja te razvojem palete kulturno-turističkih proizvoda koji će se nuditi i odvijati u sklopu obnovljenih i potpuno opremljenih prostora Palače i vrta.

Projektom su planirani zahvati koji će očuvati i obnoviti izvorne graditeljske i oblikovne elemente objekta u cjelini. Projekt je izrađen i planira se provoditi u suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Korist od obnove Palače je višestruka: doprinosi revitalizaciji i očuvanju kulturne baštine Gornjega grada te unapređuje turističku ponudu kako Grada Zagreba tako i cijele Republike Hrvatske.

 

06. 04. 2017.
OBNOVA PROČELJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA – PROJEKT NOVOG POSTAVA
Goranka Horjan, Blanda Matica

20. 04. 2017.
OBNOVA TEHNIČKOG MUZEJA I NOVI POSTAV
Markita Franulić, dr.sc. Vlatka Rajčić

11.05.2017.
Obnova spomeničke palače Amadeo za prirodoslovni muzej 21. stoljeća
Goran Rako, dr.sc. Iva Mihoci

Predavanja u Programu SU-a HKA-a vrednuju se s tri sata iz područja C GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST
C3.1 Naslijeđe
C3.2 Rekonstrukcija