Bauder simpozij – Zadar, 26.03.2019.

 

U Zadru (hotel KOLOVARE****), dana 26. ožujka 2019., tvrtka Bauder organizira simpozij sa stručnim predavanjima vezanim za tematiku ravnog krova.

Simpozij će obraditi teme: osnove o hidroizolaciji i krovovima, parna brana u krovnom sustavu,
norme i pravna regulativa za vatrootpornost, primjeri šteta na krovu, osnove o zelenim krovovima itd.

Simpozij se u Programu stručnog usavršavanja vrednuje s ukupno pet (5) sati iz područja

A – REGULATIVA I EDUKACIJA 1 h

A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke

D – KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 4 h

D1.1 Tehnologije građenja i opremanja  

D2.1       Arhitektura i detalj

 

Pozivnica sa programom i prijavnica dostupni su u nastavku.
Molimo Vas da ispunjeni obrazac prijave pošaljete u tvrtku Bauder, na e-mail koji je naveden u samoj prijavnici.

Pozivnica

Prijavnica

Sudjelovanje se ne naplaćuje.
Za sudionike je osigurano besplatno parkirališno mjesto u krugu hotela.