Bauder simpozij - Zagreb 29.10.2019.

Bauder simpozij održat će se u Zagrebu u hotelu ARISTOS**** u utorak 29.listopada 2019. godine.

Simpozij se bazira na stručnim predavanjima vezanim za tematiku ravnog krova, sa sljedećim temama:
osnove o hidroizolaciji i krovovima, parna brana u krovnom sustavu, norme i pravna regulativa za vatrootpornost,
primjeri šteta na krovu, osnove o zelenim krovovima.

Ulaz je slobodan!

Bauder simpozij uvršten je u Program stručnog usavršavanja HKA te će sudionici ostvariti pet (5) sati HKA SU standarda iz područja:

A – REGULATIVA I EDUKACIJA 1h
A1.5 Zaštita od požara, zaštita na radu, zaštita od buke
D – KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE 4h

D1.1 Tehnologije građenja i opremanja
D2.1 Arhitektura i detalj

Prijavnica

Pozivnica s programom