Ciklus predavanja s temom zakonodavstva

Hrvatska komora arhitekata organizira

CIKLUS PREDAVANJA U PROGRAMU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

s temom ZAKONODAVSTVA

 

Ciklus nastavljamo radionicom

e-Dozvole: primjeri iz prakse

koja će se održati u prostorijama Komore, Ul. grada Vukovara 271/2

u utorak, 5. prosinca 2017. godine u 16,00 sati

voditeljica radionice

Gordana Špehar Hafizović, dipl. ing. arh.
voditeljica odjela za infrastrukturne građevine

Sudionici na radionicu trebaju doći s osobnim računalom,
te pripremiti podatke za konkretan zahtjev, jer će im biti omogućeno
da ga tijekom radionice popune u sustavu eDozvole gdje će dobiti identifikacijski broj koji će priložiti prilikom predaje zahtjeva u pisarnici.

 

Kotizacija iznosi

200,00 kn (160,00 kn + PDV) ZA SVE POLAZNIKE,

a potrebno  je uplatiti prema sljedećoj uputi:

 

PRIMATELJ       

HKA Okvir d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271/2

10000 Zagreb

IBAN: HR2723600001102517404

OIB: 44469728480

MODEL: 00

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:   05122017

SVRHA PLAĆANJA: e-dozvola,  ime osobe za koju se uplaćuje

Nakon uplate, ispis naloga molimo pošaljite na ssu@arhitekti-hka.hr   ili faksom 01/5508-403.

 

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata vrednuje

s dva(2) sata.

 

Prijavite se za predavanja ovdje.

 

Za  kraj siječnja i početak veljače 2018. godine najavljujemo nastavak predavanja iz ciklusa

ZAKONODAVSTVOs temama:

- Što su FIDIC ugovori i primjena općih uvjeta FIDIC-a prema hrvatskim zakonima

- Pitanje odgovornosti projektanata – sudska praksa u pogledu utvrđenja ove odgovornosti

- Ugovaranje projekta kao autorskog djela (idejni, glavni, izvedbeni projekt)

- Potreba definiranja projektnog zadatka u ugovoru sa investitorom.

 

Vidimo se na predavanjima!

Hrvatska komora arhitekata