Dvodnevna online edukacija: Kako projektirati prema nZEB-u

Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, donosi Vam dvodnevnu online edukaciju: 

Kako projektirati prema nZEB-u, koja se održava 2. i 3. prosinca 2020. godine.

Cijena za kompletnu edukaciju (svih 5 modula), zajedno sa završnim certifikatom iznosi 840,00 HRK + PDV.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC) već dvije godine intenzivno radi na edukaciji i promociji zakonske obveze i koncepta nZEB-a (zgrada gotovo nulte potrošnje energije).
Zajedno s Arhitektonskim fakultetom izradio je nacionalne Smjernice za nZEB zgrade za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH.

Izradili su dva tipa smjernica:

Nacionalne Smjernice za stručnjake i projektante  
Nacionalne Smjernice za opću zainteresiranu javnost i investitore.
 

ZAŠTO UPISATI EDUKACIJU?

Namijenjena je za eksperte - arhitekte, projektante i inženjere
Stjecanje konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u
Program edukacije se vrednuje u okviru Programa stručnog usavršavanja HKA (2)
Izdavanje nZEB certifikata nakon završene edukacije
Interaktivna komunikacija s predavačima
Organizator osigurava edukativne materijale predavača
 

TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

Zakonski okviri za nZEB u RH
Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada
Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a
Kako projektirati termotehničke sustave
Kako kontrolirati kvalitetu nZEB-a; blower door, infracrvena termografija
Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja
O EDUKACIJI

Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije, a 80% stakleničkih plinova radi kojih se događaju klimatske promjene dolazi iz potrošnje energije.

Gradnja i  moguća obnova zgrada prema kriterijima za zgrade gotovo nulte potrošnje energije (nZEB) je obveza koja proizlazi iz EPBD (Energy Performance of Building Directive) Direktive 2010/31/EU, a koja je prenesena u zakonsku regulativu RH: Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) je zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini.

Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine.

Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade.

nZEB zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže, ipak ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda.

Potreban je koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba.

Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora  uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

Opširnije...
 
Edukacija se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuja s dva (2) sata, i to

utorak 2.12.
A1.4 Energetska učinkovitost
C2.1 Strategije energetske obnove
C2.2 Koncepti energetske obnove i obnovljivi izvori energije

PODRUČJE A – 0,5 h
PODRUČJE C – 0,5 h


srijeda 3.12.
D1.1 Tehnologije građenja i opremanje

PODRUČJE D – 1 h