eGrađevinski dnevnik / webinar, četvrtak, 8.12.2022. u 16 sati

Pozivamo da prisustvujete webinaru e-građevinskog dnevnika, koja će se održati u četvrtak, 8.12.2022. god. u prostorijama HKA u 16 sati, putem ove POVEZNICE.
 
Primjena eGrađevinskog dnevnika bit će obavezna od 1.1.2023.g.
 
Voditeljica webinara će biti Marija Novaković, viši stručni referent u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju Ministarstva prostornoga uređenja, gradnje i državne imovine.
 
Prema Programu stručnog usavršavanja HKA ovaj program se vrednuje sa 2 (dva) akademska sata.
Područje A / Tehnička regulativa = 2 sata
 
Sudjelovanje na webinaru je BESPLATNO.
 
 
Više o eGrađevinskom dnevniku
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u sklopu Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) izradilo je novu e-uslugu pod nazivom eGrađevinski dnevnik. Riječ je o usluzi namijenjenoj praćenju procesa građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja Uporabne dozvole. Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuju vođenje Građevinskog dnevnika elektroničkim putem. Osnovni cilj vođenja Građevinskog dnevnika elektroničkim putem je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu.
 
eGrađevinski dnevnik je web cloud rješenje kojem istovremeno jedan ili više korisnika mogu pristupati s različitih lokacija i u stvarnom vremenu raditi na evidencijama i dokumentima. Na taj način sustav je dostupan neograničenom broju korisnika neovisno o lokaciji ili uređaju koji koriste, a omogućeno je i spremanje dokumentacije u digitalnom obliku na jednom mjestu. Time se želi riješiti ključan problem gubitka dokumentacije ili nemogućnosti pristupanja tehničkom pregledu zbog toga što se investitoru ne želi dati dokumentacija na uvid, što je nažalost bila praksa u pojedinim slučajevima i dovodila je do nemogućnosti realizacije investicijskih projekata.
 
Ovaj modul je namijenjen ovlaštenim osobama i osobama koje vode građenje, ali i fizičkim osobama poput investitora, zastupnika investitora i drugih osoba. Modul je povezan s već razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja kao što je eDozvola na način da se podaci upisani u Prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski  nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.
 
U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik aktivno su sudjelovale komore arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija. U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a. Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s FINA-om i Poreznom upravom.