Geberit - inhouse edukacije 2017.

Hrvatska komora arhitekata i tvrtka Geberit prodaja d.o.o. nastavljaju uspješnu suradnju temeljem Sporazuma o provođenju Programa stručnog usavršavanja HKA-a.

Odobrenje za edukaciju vrijedi od 16. prosinca 2016. do 15. prosinca 2017. godine. 
 
Tvrtka GEBERIT time je dobila odobrenje održavati INHOUSE predavanja, direktnim kontaktom predavača i polaznika stručnog usavršavanja, a sudionici mogućnost da, po pozivu i dogovoru s tvrtkom GEBERIT, ostvare mogućnost unaprjeđenja znanja u svom prostoru ili u predstavništvu tvrtke Geberit, Samoborska cesta 218, Zagreb.

U prostojima tvrtke Geberit edukacija će se održati u sljedećim terminima

četvrtak 5.10.2017.    14:00h – 16:00h

petak  20.10.2017.    14:00h – 16:00h

petak 10.11.2017.    14:00h – 16:00h

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da se prethodno prijavite.

Kontak osoba je

Zoran Jelečanin
Project Manager and Technical Adviser
Geberit Croatia

Geberit prodaja d.o.o.
Samoborska 218, HR-1000 Zagreb
T: +385 1 3867818
F: +385 1 3867801
M: +385 91 3867818
zoran.jelecanin@geberit.com
www.geberit.hr

 
Obrađivat će se teme 

PLUVIA – SISTEM PODTLAČNE ODVODNJE KROVNIH OBORINSKIH VODA

1.       Općenito podtlačna odvodnja – propisi i smjernice za projektiranje i izvedbu

2.       Usporedba klasičnog i podtlačnog sustava odvodnje

3.       Pluvia sustav odvodnje – sastavni dijelovi, ulazni podaci i dimenzioniranje

4.       Primjer projektnog rješenja Geberit Pluvia
 

i

SANITARNI PROSTORI – RJEŠENJA

1.    Načini izvedbe sanitarnih prostora

2.    Mogućnosti izvedbe korištenjem modernih sistema  i rješenja

3.    Prednosti ugradbene tehnike

4.    Sanitarni prostori javnih objekata (škola, vrtića, bolnica i sl.)
 

Edukacija se u programu stručnog usavršavanja HKA-a vreduje s dva (2) sata iz područja

C GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST: 0,5 SATA

C1.1 Stambena arhitektura

C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada

C1.3 Arhitektura sa specifičnim zahtjevima projektiranja

D KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE: 1,5 SAT

D1.1 Tehnologije građenja i opremanja

D2.1 Arhitektura i detalj