Geberit / inhouse edukacije - novi termin u Osijeku 25.10.2018.

Hrvatska komora arhitekata i tvrtka Geberit prodaja d.o.o. i u 2018. godini nastavljaju suradnju temeljem Sporazuma o provođenju Programa stručnog usavršavanja HKA-a!

Tvrtka GEBERIT održava INHOUSE predavanja, direktnim kontaktom predavača i polaznika stručnog usavršavanja, a sudionici mogućnost da, po pozivu i dogovoru s tvrtkom GEBERIT, ostvare mogućnost unaprjeđenja znanja u svom prostoru, u predstavništvu tvrtke Geberit, Samoborska cesta 218, Zagreb ili lokacijama navedenim prema donjem rasporedu.

u Osijeku na Građevinskom fakultetu, Vladimira Preloga 3

25.10.2018.  od 15,00 - 17,00 sati
 

Molimo da se prethodno prijavite!

Kontakt osoba:

Petra Žigman

ZA Asistent prodaje
Country Croatia

Geberit prodaja d.o.o.
Samoborska 218, SI-10090 Zagreb
T: +385 1 3867 800
petra.zigman@geberit.com
www.geberit.hr

Na inhouse edukaciji obrađivat će se teme

 

PLUVIA – SISTEM PODTLAČNE ODVODNJE KROVNIH OBORINSKIH VODA

1.       Općenito podtlačna odvodnja – propisi i smjernice za projektiranje i izvedbu

2.       Usporedba klasičnog i podtlačnog sustava odvodnje

3.       Pluvia sustav odvodnje – sastavni dijelovi, ulazni podaci i dimenzioniranje

4.       Primjer projektnog rješenja Geberit Pluvia

i

SANITARNI PROSTORI – RJEŠENJA

1.    Načini izvedbe sanitarnih prostora

2.    Mogućnosti izvedbe korištenjem modernih sistema  i rješenja

3.    Prednosti ugradbene tehnike

4.    Sanitarni prostori javnih objekata (škola, vrtića, bolnica i sl.)

 

Edukacija se u programu stručnog usavršavanja HKA-a vrednuje s dva (2) sata iz područja

C GRAĐENJE, ODRŽIVA GRADNJA I KONTEKST: 0,5 SATA

C1.1 Stambena arhitektura

C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada

C1.3 Arhitektura sa specifičnim zahtjevima projektiranja

 

D KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJE: 1,5 SAT

D1.1 Tehnologije građenja i opremanja

D2.1 Arhitektura i detalj