HUZOP Zagreb Fire Safety Day 2020. – online konferencija

Hrvatska udruga za zaštitu od požara Vas poziva na

HUZOP Zagreb Fire Safety Day 2020. – Online konferenciju

koja će se održati u

četvrtak 22.10.2020. s početkom u 09.00 sati i petak 23.10.2020. s početkom u 09.00 sati

OPĆE INFORMACIJE

Naziv seminara:  
     
HUZOP Zagreb Fire Safety Day 2020.  – Online conference
                                    
HUZOP Zagrebački dan zaštite od požara 2020. – Online konferencija

Datum održavanja:   22. 10. 2020. (četvrtak) i 23.10. 2020. (petak)

Tema seminara:      
Koncepti / Projekti / Elaborati zaštite od požara – iskustvo europskih država
Stabilni sustavi gašenja požara

Jezik:                          
Engleski jezik
Simultano prevođenje (engleski / hrvatski) na zasebnom kanalu u sklopu aplikacije Zoom


Kotizacija:                    Informacije o kotizaciji dostupne su u letku.

Pristupni podaci:        Online konferencija održat će se u video platformi Zoom.
(molimo Vas da instalirate zadnju verziju aplikacije Zoom v.5.3.0 koja podržava zaseban kanal za prevođenje)
Letak sa pristupnim podacima i tehničkim detaljima će biti dostavljen polaznicima 3 dana prije datuma održavanja konferencije.

Napomena:
Polaznici koji su uplatili kotizaciju za konferenciju koja se trebala održati 19. ožujka 2020. a odgođena je zbog koronavirusa mogu prisustvovati Online konferenciji ili tražiti povrat uplaćene kotizacije na email huzop@huzop.hr najkasnije do 20. listopada 2020.
 
Konferencija se u Programu stručnog usavršavanja HKA vrednuje s dva (2) sata.